Съветът на ЕС обсъжда въвеждане на постоянно наблюдение за върховенството на закона

Съветът на ЕС обсъжда въвеждане на постоянно наблюдение за върховенството на закона

Съветът на ЕС ще обсъди в понеделник отново възможността за въвеждане на постоянно годишно наблюдение на върховенството на закона в Общността.

Съветът ще разисква също процедурите по чл. 7 от договора за ЕС, предприети срещу Полша и Унгария. По-късно тази седмица Европейският парламент също ще се произнесе по предложението за прилагането на общоевропейския механизъм за наблюдение на върховенството на правото, приет през 2014 г., но използван досега само веднъж. Предвижда се ЕП да призове това общоевропейско наблюдение да замести механизма за сътрудничество и проверка, прилаган спрямо България и Румъния.

Европейските министри ще разгледат доклад на австрийското председателство на Съвета на ЕС за доверието в обществените институции и принципите на правовата държава. В документа се посочва, че за да работят правилно, институциите имат нуждата от доверието на обществото. Според посочените данни от миналата година, под половината от гражданите на ЕС (37 на сто) са имали доверие в правителствата, парламентите (36 на сто) и ЕС (42 на сто). Едва 19 на сто вярват на партиите. Средно в ЕС е високо доверието към съдебната власт (55 на сто), полицията и армията (75 на сто), но се отчитат значителни разлики в отделните държави.

В доклада се отбелязва, че според различни европейски експерти общественото доверие към институциите почива на надеждността, бързината на реакция, откритостта, почтеността, справедливостта и широкото участие при изготвянето на политиките. Посочва се нуждата от ясна комуникация с хората, например с добавянето към правните текстове на "обобщения за гражданите". Според експертите е необходимо "управление на очакванията", отчетност и признаване на допуснатите грешки и неуспехи. Правителствата трябва да осигурят прилагането на ефективни политики за предотвратяване на корупцията и лошото управление, се добавя в документа.

Споделяне

Още по темата

Още от Европа