Съюзът на съдиите поиска прозрачност и независимост на бюджета на съдебната власт

Съюзът на съдиите в България излезе с декларация във вторник, с която поиска независимост на бюджета на съдебната власт и повече прозрачност от страна на Висшия съдебен съвет. Писмото е адресирано до изпълнителната власт, Народното събрание и кадровиците на Темида. Организацията напомня, че проблемите, с които се сблъскват трите власти при обсъждането на финансовата рамка за 2014 година, не са нови.

Повод за декларацията стана обсъждането на бюджета в правната комисия на Народното събрание. Депутатите приеха на първо четене бюджет от 434 милиона лева, който не може да подсигури дори заплатите в системата и би блокирал цялата система за кадрово развитие на магистратите. Според разчетите на ВСС, за да се подсигури финансово съдебната власт за следващата година, ще са нужни най-малко 161 милиона лева или 27 милиона лева повече от сега предвиденото.

Съюзът на съдиите напомня, че винаги е отстоявал позицията за пълна прозрачност по въпросите, свързани с осигуряване на необходимите финансови средства за съдебната система. В същото време организацията напомня, че има очевидната връзка между финансирането и управлението на съдилищата от една страна и спазването на принципите на европейската Конвенцията за правата на човека от друга.

"Достъпът до правосъдие и правото на справедлив процес не са надлежно гарантирани, ако делата не могат да бъдат разглеждани в разумен срок от съд, който не разполага с подходящи средства и ресурси, за да действа ефикасно”, се казва в позицията на съдиите.

Напомня се, че най-натоварените съдилища в страната са в София и Варна, а там съдиите работят в унизителни условия на труд, без да се обезпечи решаването на проблема със сградите им.

"През последните три години финансово се обезпечават единствено заетите щатни бройки за магистрати и съдебни служители, което води до невъзможност за кадровото обезпечаване на съдебната система, респективно - за нормално разпределение на натовареността", се казва в позицията на ССБ. В новия бюджет на съдебната власт няма обезпечение на незаетите щатни бройки в системата, които са около 500.

ССБ напомня още, че прокуратурата натрупват значителни задължения към гражданите, които са успели да спечелят дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

"(В същото време) не се предприемат никакви мерки тези недостатъци да се отстранят, като се включат като критерии за оценка качествата на магистрата и като се провеждат системни обучения за отстраняването им", се казва в позицията на организацията.

Съдиите напомнят, че остават нерешени проблемите с разумното разходване на средства за външни услуги и със събирането на съдебните разноски, направени за решаването на делата.

"В резултат на трайния отказ за разрешаване на споменатите проблеми заетите в съдебната система се демотивират, тъй като не виждат политическа воля за преодоляването им, но най-вече - гражданите страдат, защото не могат да получат очакваното качество на обслужване от правораздавателните органи", коментират от ССБ.

Организацията напомня, че на няколко пъти досега е апелирала ВСС да обясни ясно и точно за какво се харчат парите.

"Напълно осъзнаваме трудността да се определят приоритетните за финансиране от държавния бюджет области в условията на финансова и социална криза и необходимостта от подпомагане на уязвимите групи от българските граждани. Същевременно проблемите в нито една социална и икономическа сфера не могат да бъдат успешно решение без качествено правосъдие", казва от ССБ.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?