Симеон обеща по-ниски данъци за всички от догодина

Намаляване на данъчното облагане поне с 2% за всички лични доходи, понижение с 4.5% на данък печалба за бизнеса, увеличаване на минималната работна заплата и въвеждане на първи етап от семейното облагане обеща за последната година от мандата си премиерът Симеон Сакскобургготски.

Четири акцента за ускорено икономическо развитие на България, които да я превърнат в конкурентна на останалите европейски държави, обяви НДСВ година и два месеца преди редовните парламентарни избори. Освен понижение на данъците, те включват пълно компютъризиране на училищата и програми за икономическо развитие на отделните региони в страната.

Запитан дали икономическата програма е заявка за втори мандат и как ще повлияе на изборите, след заседанието на Националния съвет на НДСВ в понеделник Симеон заяви, че се надява тя да се отрази добре, с уточнението, че управляващите не го правят заради изборите, а за хората.

Най-високата ставка по ДОД ще падне от 29 на 24 процента

Националният съвет на НДСВ е решил от 2005 г. всички ставки за облагане на личните доходи - скалата по ДОД, да намалеят с по 2%, а ставката за най-високите доходи се понижи от сегашните 29 на 24 на сто. Според Симеон, постигнатият устойчив икономически растеж през последните години и очакванията той да се запази, позволяват това стимулиране и увеличаване на доходите на гражданите в годината на парламентарните избори.

Преди седмица вицепремиерът Лидия Шулева лансира пред политическото ръководство на НДСВ идеята си да се намали по-сериозно облагането на доходите на най-производителните българи, които за труда си получават заплата от 500-600 лв. и нагоре. Според обясненията на Шулева, това още повече ще стимулира тяхната производителност и ще доведе до увеличаването на Брутния вътрешен продукт, а оттам и до средствата в бюджета, които се преразпределят към социално слабите. Една от възможностите да се осъществи тази идея бе чрез преразпределение на облагаемия доход в скалата за Данък общ доход. Не стана ясно как е реагирал Националният съвет на НДСВ на тази идея по време на днешното си заседание.

Според приетото от управляващите, също от догодина необлагаемият минимум ще се увеличи от 120 на 130 лв., а минималната работна заплата - от сегашните 120 на 150 лева.

Данъчен кредит - първа стъпка на семейното облагане

Също от догодина ще се въведе първата стъпка от семейното подоходно облагане, обяви Симеон, без да обяснява.

От разясненията на финансовия министър Милен Велчев след заседанието на Националния съвет стана ясно, че се планира да се въведе данъчен кредит, който семействата с деца ще приспадат от доходите си преди облагане.

За пример той даде, че ако родител на едно дете получава 300 лв. доход, през 2005 година той ще го намали не само с размера на необлагаемия минимум от 130 лв., но ще си приспадне и 40 лв. кредит за детето. Така ще плати данък върху оставащите 130 лева.

Велчев специално уточни, че 40 лв. е произволна цифра, той като конкретните стойности на данъчния кредит, който ще нараства за всяко следващо дете в семейството, тепърва ще се уточняват.

Финансовият министър заяви още, че се планира от 2006 г. да се въведат различни скали за облагане на семейства с деца и за индивидуални данъкоплатци, което е реалното семейно подоходно облагане. Преди да стане това обаче, трябва да заработи информационната система на агенцията по приходите, за да се избегнат злоупотребите. Велчев се надява до края на този месец системата да се избере, а от догодина да заработи.

Данък печалба стига обещаните 15 %, нулевата ставка пак я няма

Както предварително бе обявено, от 2005 г. данък печалба ще намалее от сегашните 19.5% на 15 на сто. Премиерът Сакскобургготски обяви стъпката като жест за стимулиране на бизнеса в България и в отговор поиска по-тясно сътрудничество от страна на предприемачите с цел повишаване на конкурентноспособността на българската икономика. Не бе споменато нищо за нулевата ставка за данък печалба при реинвестиции, обещана от НДСВ преди изборите през 2001 г. и въведена частично, само за определени региони с висока безработица и с куп условия към бизнеса, които според предприемачите правят преференцията неизползваема на практика.

За насърчаването на сериозния инвеститорски интерес Симеон открои няколко стратегически по думите му проекти - още през тази година да започне изграждането на АЕЦ "Белене" и втория мост над река Дунав, както и ускореното доизграждане на автомагистралите "Тракия" и "Хемус".

Симеон определи планираните от НДСВ мерки за последната управленска година в сегашния мандат като решителната крачка към насърчаване на инициативността и развитието на бизнес средата.

Според премиера, ефективната управленска политика на НДСВ се основавала върху създадените условия за повишаване на заетостта и разкриване на нови работни места. Като успех на кабинета той посочи намаляването на безработицата с 5 процента.

Премиерът посочи, че след три години управление на НДСВ България вече не се възприема като възстановяваща се страна, а като прогресираща държава с функционираща пазарна икономика и устойчиво развитие. Това вече е ясно за всички не само в чужбина, но и в страната, се убедил лично премиерът при последното си пътуване из страната. Направиха ми впечатление засетите площи, работещите предприятия с продукция по европейските стандарти и добри пазари в чужбина, каза Симеон. Той допълни: "Видях мотивирани хора, усетили резултата от своята инициативност и осъзнали перспективите пред себе си. Те трудно биха повярвали на песимистичното бъдеще, което по инерция нечия демагогия би начертала пред тях."

Всички училища с компютри от есента

Модерното образование бе посочено от НДСВ като следваща предпоставка за ускорено икономическо развитие на страната. Управляващите си поставиха задача от учебната 2004/2005 г. да бъдат осигурени условия и база за пълноценно компютърно и езиково обучение във всички училища.

Пред форума Симеон заяви, че българското образование трябва да подготвя компетентни специалисти, които не само да отговарят на потребностите на пазара на труда у нас, но и да са конкурентноспособни при интеграцията ни в ЕС.

Освен компютъризацията на училищата обаче, не стана ясно какви са насоките за реформата в българското образование.

Като последен акцент бе изведено и създаването на програма за икономическо развитие и подготовка на регионите във връзка с членството на България в Европейския съюз и по-пълноценното усвояване на предприсъединителните фондове. Неотдавна вицепремиерът Лидия Шулева лансира тезата, че отделните региони в страната имат своя специфика и развитието им не може да залага на еднакви мерки. Инициативата за регионалното развитие, според Шулева, трябва да идва от местните власти.

Споделяне

Още от Бизнес