Системата за контрол на европарите още не работи

Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) на Структурните инструменти на ЕС, която бе сред основните причини за връщането на оценките на съответствието от ЕК по оперативниет програми, все още не работи, защото не е доизградена окончателно. Това каза в сряда председателят на Сметната палата Валери Димитров пред парламентарната комисия по европейски въпроси.

Той обясни, че към този момент ИСУН все още не работи и това създава рискове за двойно финансиране на проекти по няколко програми. По думите на Димитров Сметната палата няма информация за свързването на ИСУН със SAP (счетоводната система за отчетност на фондовете).

Сметната палата извърши през миналата година два одита в министерствата, управляващи европейските програми, завършващи с конкретни препоръки.

Към днешна дата повечето от ведомствата са изпълнили препоръките, но има такива, които изискват по-продължителен период на изпълнение. Сред основните констатации на палатата са, че съществува лошо взаимодействие между органите за контрол в министерствата, не са изградени добре информационните системи, липсва информационен капацитет, има често текучество на кадри.

Това са проблеми, които спъват ефикасното управление на европейските средства, каза Димитров.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли промяната в стратегията на ваксинацията срещу Covid?