Собственици на земи в планински райони получиха нови 6.5 млн. лв.

Притежатели на необработвани земеделски земи в планински и други необлагодетелствани райони, които трябва да се поддържат в добро екологично състояние, са получили компенсации от още 6.5 млн. лв., съобщиха от Държавен фонд "Земеделие" в сряда.

 

Плащането се определя на хектар и не е обвързано с продукция или отглеждането на животни. С участието си по някоя от двете мерки, кандидатите поемат петгодишен ангажимент от извършване на първото компенсаторно плащане. Задължително е земеделските стопани да спазват условията за добро земеделско и екологично състояние на земята и законоустановените изисквания за управление.

 

През декември 2012 г. за необлагодетелствани райони бяха разплатени субсидии в размер на 63,4 млн. лв. С последното плащане общата сума достига 69,9 млн. лева.

Споделяне

Още от Бизнес

Къде му е мястото на Бойко Борисов?