Собствениците на овце и кози ще вземат по-голяма помощ за мляко

Собствениците на овце и кози ще вземат по-голяма помощ за мляко

Фермерите са се разбрали да се увеличи ставката на извънредната помощ за мляко за собствениците на овце и кози, съобщиха от земеделското министерство в четвъртък след заседание на Консултативния съвет по животновъдство.

При обсъждането на разпределение на извънредната помощ за млякото от 11.3 млн. лв. са били разгледани различни варианти за парите, които да се дават за едрите преживни животни - биволи и крави, и за дребните – овце и кози-майки.

Накрая е било решено сумата, която се предоставя за един брой едър добитък, да е седем пъти по-голяма от отпусканата за една овца или коза. Това на практика е повишаване на помощта за дребния добитък и по-справедливо разпределение на парите, тъй като през миналата година разликата в полза на кравите и биволите е стигала до 21 пъти.

Точните ставки за подпомагане ще бъдат определени с нова заповед на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, която се очаква да бъде издадена следващата седмица. За получаването ѝ от стопаните няма да бъде изисквано да подават заявления, а парите ще се предоставят на база миналогодишните документи.. Подпомагане ще бъде дадено за 398 хил. крави и биволи и за около 1.3 млн. овце и кози.

Освен извънредната помощ животновъдите ще получат и de minimis в размер на около 7.5 млн. лв. Беше прието предложението на браншови асоциации изплащането на извънредната помощ за подкрепа на млекопроизводителите от 11.3 млн. да стартира своевременно, за да бъде получена още през август и да не се чака одобрението на подпомагането по de minimis.

То ще бъде разгледано на следващо заседание на УС на Държавен фонд "Земеделие“.

Финансирането се извършва с цел да подпомогне стопаните за преодоляване на ценовите диспропорции в млечния сектор и да даде възможност за осигуряване на фуража за изхранване на животните.

Споделяне

Още от Бизнес