Собствениците на селскостопански сгради могат да купят до 2005 г. прилежащите терени

Парламентът удължи с две години - до 2005 г. срока, в който притежателите на селскостопански сгради ще могат да купят терените, върху които са построени. Това стана с приети днес на първо и второ четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

Вносителят на промените Васил Калинов от левицата отбеляза, че предвиденият в закона едногодишен срок не е бил достатъчен, защото е имало забавяне при приемането на нормативната уредба, необходима за реалното приложение на разпоредбата.

Многобройни са сигналите от собственици на сгради, внесли искания за купуване на прилежащите земи и неуспели да приключат сделките в определения срок, аргументира се Калинов.

Още от Бизнес