СОС се опитва да увеличи с 40% дейността на фирмите за чистота за същите пари

Столичният общински съвет прие в четвъртък да бъдат предоговорени концесиите за чистота с фирмите "ВОЛФ", "ДИТЦ" и "Чистота".

Основното е намаляване на цената за сметоизвозване, сметопочистване и чистене на сняг. С намаляването на единичната цена се очаква да се повиши с около 40% обема на работа на фирмите концесионери.

Предвижда се ново отчитане на свършената работа от концесионерите, което да е на базата почистена площ и извозени съдове, а не почасово, за определени наряди, както е сега. Общинският съвет възложи на кмета Стефан Софиянски да намери и фирми, които да осигурят електронна система за отчитане на количеството съдове, които фирмите концесионери извозват.

В новите условия между общината и концесионерите по чистотата ще бъде записано също, че при неизпълнението на договора през две поредни години, той ще бъде прекратен.

Още от България

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?