Социалната пенсия става 92.53 лева

Размерът на социалната пенсия, считано от 1 януари, става 92.53 лева, реши правителството на заседанието си в четвъртък. Досега тя беше 84.12 лева.

Увеличението на социалната пенсия за старост ще доведе и до повишаване на минималните размери на пенсиите, несвързани с трудова дейност - социалните пенсии за инвалидност, гражданскоинвалидните пенсии, военноинвалидните пенсии и персоналните пенсии.

Правителството определи и нов месечен размер на гарантирания минимален доход. От 1 януари 2009 г. той става 65 лева, при 55 лв. досега, което е ръст почти от 20 процента. С определянето на новия размер на гарантирания минимален доход

се дава възможност за приоритетно увеличаване на социалните помощи за хората в най-тежко социално положение - самотни възрастни хора, хора с увреждания и самотни родители, както и на добавката за социална интеграция.

Споделяне

Още от България