Спад на чуждите туристи през август, растат задграничните пътувания на българите

Спад на чуждите туристи през август, растат задграничните пътувания на българите

Посещенията на чужди туристи у нас през август са намалели с 1.2 на сто спрямо година по-рано, докато почивките на българи зад граница през същия месец са нараснали с 2.8 процента спрямо август 2013 г., сочат обявени в понеделник данни на Националния статистически институт (НСИ).

Миналия месец у нас са дошли 1.6902 млн. чужденци като е регистрирано намаление на посещенията с цел почивка и екскурзия с 14.6%, докато дошлите в командировка или с други цели се увеличават съответно с 50.4 и 17.6 на сто.

С 4.4 процента са намалели туристите от Европейския съюз, чиято дял сред гостите от чужбина е 59.7% . Намаление е регистрирано при посещенията на граждани от Дания - с 22.0%, Холандия - с 18.8%, Румъния - с 16.7%, Унгария - с 13.2%, Германия - с 5.2%, Обединеното кралство - с 4.3%, Белгия - с 3.8%, Франция - с 2.7%, и други. Същевременно се увеличават посещенията на граждани от Италия - с 16.1%, Чехия - с 12.4%, Гърция - със 7.7%, Австрия - с 5.7%, Словакия - с 3.9%, и други.

Намаляват посещенията на граждани от групата „Други европейски страни”1 - с 0.5%, като най-голямо е намалението на посещенията на граждани от Украйна и Руската федерация - съответно с 14.4 и 8.8%.

През август 2014 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 55.0%, следвани от посещенията с други цели (вкл. гостуванията и транзитните преминавания) - 37.1%, и със служебна цел - 7.9%.

Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 91.4% от всички посещения на граждани от Руската федерация, 82.8% - от бившата югославска република Македония, 79.4% - от Полша, и 78.9% - от Украйна, а с други цели са 87.1% от посещенията на граждани от Гърция и 77.2% - от Турция, сочат статистическите данни.

Зад граница през август 2014 г. са пътували 460.2 хил. българи. Увеличават се нашите туристи в Чехия - с 40.6%, Австрия - с 31.5%, бившата югославска република Македония - с 26.1%, Испания - със 17.3%, Румъния - с 13.4%, Сърбия - с 12.8%, Обединеното кралство - с 2.5%, Гърция - с 2.5%, и други.

Същевременно намаляват пътуванията на българи към Руската федерация - с 26.5%, Италия - с 16.3%, Турция - със 7.6%, Германия - с 6.1%, Франция - с 3.1%, и други.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през август 2014 г. формират пътуванията с цел почивка и екскурзия - 41.2%, следвани от пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 40.2%, и със служебна цел - 18.6%. В сравнение с август 2013 г. сe регистрира увеличение при пътуванията с цел почивка и екскурзия - със 17.7%, докато тези с други цели и със служебна цел намаляват съответно с 6.8 и 3.1%.


През август 2014 г. с други цели са били 59.5% от пътуванията към Сърбия и 53.4% - към Турция. Пътуванията към Австрия със служебна цел са 32.8%, а тези към Гърция и Италия с цел почивка или екскурзия са съответно 64.9 и 54.8% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес