Според "Демократична България" антикризисните мерки са ПР ход

Нужна е програма за покриване на данъците и осигуровките, смята формацията

Според "Демократична България" антикризисните мерки са ПР ход

"Антикризисните мерки на кабинета "Борисов" в размер на 4.5 млрд. лв. не са нищо повече от пореден ПР ход на правителството", гласи позиция на дясната формация "Демократична България". Според нея в по-голямата си част това не е нов ресурс, а е пренасочване на налични средства. 

Например мерките под шапката на т. нар. Фонд на фондовете са стари. Схемите в частта "градско развитие" (418 млн. лева), "капиталови инвестиции" (150 млн. лева) или "кредити за микропредприятия" (24 млн. лева) се подготвят от 2016 г. и 2018 г. и процедурите по осъществяването им са отдавна в ход, посочва формацията.

Според "Демократична България" основната част от пакета в размер на 4.5 млрд. лв. е прехвърлена за реализация от банките. Отпускането на необезпечени, безлихвени или субсидирани кредити възлиза на общо над 3.9 млрд. лева, като при тях се разчита на мултипликатора на гаранциите към търговските банки, предлагани от Българската банка за развитие, на фонда "Джереми", както и на Фонда на фондовете.

"Дали облекчените кредитни и лихвени условия са панацеята за бизнесите и гражданите под стреса на изчезващите и преструктуриращите се пазари, остава за момента под огромно съмнение. Опасността е благовидният предлог за "антикризисни кредити" да позволи на фирми, близки до властта, изведнъж да се окажат свръхликвидни и гладни за евтини активи", коментира "Демократична България".

Според формацията всички малки и средни фирми, останали без работа или вече страдащи от силно намалели приходи, всъщност имат нужда от директна помощ под формата на работещи и бързи електронни услуги, намалени данъци, разсрочени или дори опростени плащания, директни социални трансфери. 

Демократите предлагат други видове мерки:

1. Целева подкрепа на малките и средните фирми за отлагане плащането на данъци и осигуровки от силно засегнати сектори на икономиката, области и населени места в страната, както и отделни компании, които са най-силно засегнати от последиците от Covid-19.

2. Предоставяне на преки безвъзмездни помощи, възмездни капиталови участия, целеви данъчни облекчения и авансови плащания в размер до 200 хил. лв към малки, средни и микро-предприятия (МСП) за покриване на неотложни ликвидни нужди, включително за плащания на заплати, социални осигуровки, доставчици и др. краткосрочни задължения.

3. Предоставяне на държавни гаранции чрез целева програма на ББР в полза на банки, отпуснали нови кредити до 200 хил лева на МСП при доказана нужда от средства. Държавните гаранции могат да покриват до 90% от риска по кредитите, в случай че се използват за финансиране на непосредствени ликвидни нужди от оборотни средства, например за изплащане на заплати и осигуровки, снабдяване с материали, заплащане на задължения към доставчици и наемодатели.

4. Кредити до 200 хил лева за МСП при по-ниски от пазарните лихвени проценти. Тези кредити ще подпомогнат нуждите на предприятията от оборотни и инвестиционни средства. 

5. Гаранции за банките, че държавната помощ, на чиято база те предлагат кредити на МСП по описаните по-горе програми, ще се разглежда като директно предоставена на кредитополучателите, а не като предоставена на самите банки. Да се издадат допълнителни указания към банките, така че да се гарантират минимални смущения на конкуренцията между банките в сегмента МСП, както и че помощта ще достигне до крайните получатели без посредници. 

6. Краткосрочни застраховки, предоставени от Българската агенция по експортно застраховане по вземанията от износа за стоки и услуги, включително туристически, включително и за туроператори към всички държави, без да се налага да се демонстрира, че в посочените държави не са приложими пазарни инструменти за гарантиране на износа.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?