Сребърния фонд ще продължи да пояжда бюджета, спейки в БНБ

Сребърния фонд ще продължи да пояжда бюджета, спейки в БНБ

Парите от т. нар. Сребърен фонд ще продължат да стоят под формата на депозит в Българската народна банка или други инструменти по сметки в централния трезор, реши правителството в понеделник. Така средствата, които трябва да подпомогнат пенсионната система, ще продължат да трупат отрицателни лихви и ще подяждат бюджета, който ще покрива негативите от престоя им на сигурно място в БНБ.

Аргументът на кабинета за запазване на консервативната политика на управление на Сребърния фонд е, че настоящите пазарни условия не предполагат реализирането на висока доходност при желаните ниски нива на инвестиционен риск. Затова най-добрата алтернатива за средствата е оставането им в БНБ и управлението им "при спазване принципите на надеждност, ликвидност и прозрачност".

Приетите Дългосрочна инвестиционна политика и средносрочната стратегия за инвестиране на средствата за периода 2018-2020 г. на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, както е официалното наименование на Сребърния фонд, ще бъдат актуализирани всяка година. Евентуалните промени ще зависят от тенденциите на финансовите пазари и при оценка на риска. Този подход позволява своевременното и адекватно предефиниране на инвестиционната политика и средносрочната стратегия при настъпили промени в пазарната среда, обясняват от правителствената пресслужба.

Според последно обявените данни за 2016 г. Сребърният фонд е разполагал с близо 2.8 млрд. лв., които до края на миналата година са били на нулева лихва в БНБ, но преди Нова година депозитът е предоговорен при лихва в размер на минус 0.10%. Причината е новата лихвена политика на централната банка от началото на 2016 г., която допуска възможността за налагане на отрицателна лихва върху публични средства.

От БНБ успокоиха в средата на 2017 г., че парите във фонда не се топят, защото отрицателната лихва е за сметка на държавния бюджет.

Споделяне

Още от Бизнес