Средното месечно възнаграждение в РВД е над 8600 лева

Средното месечно възнаграждение в РВД е над 8600 лева

Близо 110 млн. лв. са били разходите за заплати и бонуси на служителите в държавното предприятие "Ръководство въздушно движение“ (РВД) през 2015 г. Това става ясно от извършен одит на предприятието от Сметната палата за 2014 г. и 2015 г. Институцията не се е натъкнала на съществени проблеми при определянето на възнагражденията както на служителите, така и на борда на РВД. Няма и особени нередности при провеждането на обществените поръчки.

РВД отговаря за въздушния трафик и персоналът, който изпълнява тези задължения, отговоря на задължителни международни стандарти за професионална подготовка, както и ниво на възнаграждения. Тъй като предприятието печели добре и от таксите за прелитане, управата му се превърна през годините в удобен пристан за роднини и протежета на властта.


Общата численост на персонала на РВД за двете проверявани години е била 1440 души, но в края на 2015 г. реално са били заети 1064 души. Грубата сметка показва, че средното месечно възнаграждение във фирмата за годината излиза над 8600 лв.

От разбивката, посочена в одита на Сметната палата, излиза, че служителите на РВД взимат повече пари под формата на допълнително материално стимулиране – общо 51 млн. лв., отколкото от основна заплата – 39 млн. лв. За еднократни възнаграждения през 2015 г. са отишли още 6.5 млн. лв., за участия в проекти и дейности – 8.5 млн. лв. и за обезщетения – близо 5 млн. лв.

Освен възнагражденията си, служителите в РВД имат и други привилегии като пари за облекло, 400 лв. на месец за хранене, 70 л. бензин за лично МПС на месец и др.

Принципал на държавното предприятие е министерството на транспорта, като РВД е една от печелившите държавни фирми, а средствата ѝ идват основно от събираните такси "прелитане". Според финансовия отчет на дружеството за 2016 г. общите приходи на предприятието възлизат на близо 200 млн. лв., а печалбата му е 18.6 млн. лв. До 15 септември 2014 г. шеф на компанията е Цветан Дилов, а след това – Георги Пеев.

Освен единични случаи на грешки Сметната палата не е засякла съществени отклонения в изчисляването на заплатите и допълнителното материално стимулиране на служителите на РВД, а също и на възнагражденията на шефовете на компанията.

По време на първото си управление, което съвпадна с началото на световната криза, премиерът Бойко Борисов публично се възмути от огромните заплати в държавните предприятия и разпореди всички възнаграждения в тях да се равняват по неговата.

През 2010 г. бяха направени нормативни промени, с които възнагражденията на членовете на управителните съвети заедно с бонусите не можеха да надхвърлят 5-кратния размер на минималната работна заплата, установена за страната за съответния месец.

Възнагражденията на управителите (отново заедно с бонусите) пък бяха свити до 12 минимални работни заплати. Впоследствие бонусите отпаднаха от изчисляването на месечните възнаграждения, но бяха фиксирани до не повече от едно средномесечно възнаграждение, получено през годината.

РВД няма съществени нарушения и по отношение на проведените обществени поръчки през 2014 г. и 2015 г., а също и при последващото изпълнение на договорите, става ясно още от одита на Сметната палата.

Институцията е взела на фокус няколко случая на непроведени обществени поръчки – за доставка на електроенергия, на природен газ, на вода, на офис мебели и за поддържане на интернет сайта си. Одиторите обаче са счели, че това не е проблем, защото в повечето случаи прилагането на Закона за обществените поръчки е било обективно невъзможно "поради наличие на пречки, свързани с единствено възможните изпълнители".

"С действията си възложителят не е нарушил принципите за свободна и лоялна конкуренция, не е ощетил публичния ресурс и интересите на предприятието", пише в заключението на доклада.
Сметната палата дава само две препоръки на РВД – да приеме вътрешни правила за разпореждането с имоти и да актуализира правилника за разпореждане с жилища на предприятието.

Споделяне

Още от Бизнес