Стандартизиране на процеса на фирмена регистрацията

Преди около два месеца, по инициатива на министерството на правосъдието, бяха обсъдени възможните сценарии на промяна в процедурите и институциите на фирмената регистрация в България.

Обсъждането тогава потъна в класическите за слаборазвитите страни проблеми за това:
а) как процедурите трябва да защитят обществото от търговците,
б) защо съдът е единствената власт, която може да прави това,
в) как "лошият" бизнес не трябва да бъде допуснат до регистрация и
г) как - поради казаното - следва да се създаде един универсален регистър на всичко свързано с търговците.

Предложението на ИПИ

Като алтернатива на сегашната система, Институтът за пазарна икономика предложи:
1. Извеждане на фирмената регистрация от съда;
2. Единен стандартен документ, заявяващ желание за регистрация на каквато и да е форма на фирмена (търговска) организация;
3. Подаване на документите веднъж и на едно място;
4. Единен идентификационен номер, който е и данъчен за всички цели;
5. Използване на информационни технологии.

Тази реформа би изисквала отделяне на учредяването на търговците от всякаква форма на предварителна проверка, нетривиално намаляване таксите за регистрация и премахване на изискванията за учредителен капитал (който сега съществува за някои фирми) и обвързване в мрежа на регистриращата фирмите институция със службите по гражданското състояние и данъчната администрация.

Целите на предложението бяха и са:

  • да се опрости процеса,
  • да се спестят около 4 200 работни седмици, прекарвани годишно в регистрация на фирми;1
  • да се опрости и поевтини сключването на договори и разпознаването на бизнес партньори;
  • да се улесни предотвратяването и преследването на измами.

Системни проблеми

Междувременно правителството създава нови институции за контрол и проверка и е вероятно да продължи в същия дух.

Както вече писахме, работата на тези институции няма да е ефективна, ако системата на фирмена регистрация не придобие характеристиките, посочени по-горе. Сегашната система създава препятствия пред бързото и евтино учредяване на бизнес. Ако тя не бъде реформирана, новите контролни институции само допълнително ще плашат желаещите да се инкорпорират дребни играчи.

Примерна стандартизация

По време на споменатото обсъждане срещу предложението на ИПИ бе използван и аргумента, че то е технически трудно (и затова вероятно скъпо).

Тук предлагаме един примерен вариант на заявление, който показва, че този аргумент не издържа на критиката и позволява да се онагледи предлаганата реформа на фирмената регистрация.

В основата на заявлението е най-добрата практика за регистрация на фирми. За по-голяма яснота на нагледа даваме само пример, който не следва стриктно формално възможното многообразие на фирмена организация по закон. От опита на други страни обаче знаем, че в тази форма могат да бъдат вкарани и по-сложни от българските процедури по фирмена регистрация.

Замисълът на стандарта е в следното:
1. Ако няма унифицирана форма (заявление), процесът на регистрация не може да се опрости и да включва използването на елементарни информационни технологии;
2. Ако няма такава форма, ще продължи да съществува сложната схема за установяване на уникалността на фирменото наименования;
3. Ако няма такава форма, комуникацията между институциите би била бавна, трудна и скъпа, каквато е сега и би отнемала време както на желаещите за започнат бизнес, така на включените в процеса институции - т.е. на тази, която регистрира и на службите по гражданското състояние и данъчната администрация;
4. Ако няма такава форма, времето и разходите за регистрация на търговци (фирми) не биха могли да се намалят значително; с нея тя може да става за минути.

Единствената проверка, която се изисква, е проверката дали учредителните документи съответстват на изисквания за търговския и други закони. Но и това може да се избегне с развитието на системата. За целта следва да се приеме, че тази елементарна работа не е за съдии. Тя може да се върши от нотариуси, адвокати и/или обучени служители на регистриращата институция. Електронното общуване със заявителите премахва необходимостта от личен контакт.

Виж таблицата. (.doc, 50Kb)

-------
1Това е предполагаемото (по данни на Световната банка) време за регистрация на около 3 000 фирми, които започват да работят.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: