Стари филтри на ”Кремиковци” замърсявали въздуха

Остарели филтри са една от основните причини за замърсяване на атмосферния въздух от Агломерационното производство на металургичен комбинат „Кремиковци”. Това е установила проверка на Регионалната инспекция по околна среда (РИОСВ) – София, извършена по време на ежемесечнния контрол на предприятието в присъствието на експерти от Столична община, съобщиха от екоинспекцията в петък.

От общо шест машини във въпросния цех са работели само две, към които е имало по един филтър, пречистващ на 80 процента изпусканите във въздуха вредни вещества.

Проверка на документацията установила, че през последните дни в производството не са използвани суровини, съдържащи олово, и такова замърсяване на атмосферата не е имало.

РИОСВ е поискала ръководството на „Кремиковци” да ускори монтажа на апаратура за собствени непрекъснати измервания в топлоелектрическата централа на комбината. Експертите припомят за спешната нужда от извършване на основни ремонти на пречиствателните съоръжения на всички машини в Агломерационното производство, за да се намали изпускането на прах в атмосферния въздух.  

Едновременно с извършената проверка са направени емисионни измервания на изпусканите от производството прахови частици. Резултатите от измерванията ще станат известни след около 10 дни.

Споделяне

Още от България