Стари филтри на ”Кремиковци” замърсявали въздуха

Остарели филтри са една от основните причини за замърсяване на атмосферния въздух от Агломерационното производство на металургичен комбинат „Кремиковци”. Това е установила проверка на Регионалната инспекция по околна среда (РИОСВ) – София, извършена по време на ежемесечнния контрол на предприятието в присъствието на експерти от Столична община, съобщиха от екоинспекцията в петък.

От общо шест машини във въпросния цех са работели само две, към които е имало по един филтър, пречистващ на 80 процента изпусканите във въздуха вредни вещества.

Проверка на документацията установила, че през последните дни в производството не са използвани суровини, съдържащи олово, и такова замърсяване на атмосферата не е имало.

РИОСВ е поискала ръководството на „Кремиковци” да ускори монтажа на апаратура за собствени непрекъснати измервания в топлоелектрическата централа на комбината. Експертите припомят за спешната нужда от извършване на основни ремонти на пречиствателните съоръжения на всички машини в Агломерационното производство, за да се намали изпускането на прах в атмосферния въздух.  

Едновременно с извършената проверка са направени емисионни измервания на изпусканите от производството прахови частици. Резултатите от измерванията ще станат известни след около 10 дни.

Още от България

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: