Старозагорският парк "Аязмото" ще бъде обновен със 7 млн. лв.

Старозагорският парк "Аязмото" ще бъде обновен със 7 млн. лв.

Парк "Митрополит Методий Кусев", известен като "Аязмото", в Стара Загора ще бъде изцяло обновен със 7 млн. лв. от оперативна програма "Региони в растеж", съобщиха от общината.

Проектант е ДЗЗД "Ландшафт Архитектура Дизайн Стара Загора", представлявано от ланд.арх. Корнелия Маторова.

Старозагорският парк е първият у нас от европейски тип, чието създаване започва по идея на митрополит Методий Кусев през 1895 г. и за това днес носи неговото име.

Паркът е разположен на площ от 3200 декара. През 1998 г. 600 декара от неговата територия са обявени и вече притежават статут на паметник на градинското и парково изкуство с категория "национално значение".

Проектът обхваща възстановяване и реконструкция на съществуващите кътове и елементи в историческото ядро - входно пространство около фонтана "Жабките", шадраваните и настилките по централната алея, малкото "Аязмо", Алековия кът, детски площадки, спортни игрища, перголи.

Ще бъдат изградени нови кътове за отдих и атракции, спортни площадки, въжена градина, велопарк, поляни за пикник. Ще бъде поставено и видеонаблюдение.

Навсякъде калдъръмените настилки ще бъдат съхранени и възстановени, като ще се използват автентични материали. Всички пътеки ще бъдат запазени, ще се създадат туристически маршрути и екопътеки.

Проектът предвижда изграждане на велоалеи, които ще свържат парка с градската веломрежа.


Извън обхвата на проекта остават Летният театър, ресторантът на върха, зоопаркът, военния терен и вододайната зона.

В момента се подготвя процедурата за обществена поръчка за избор на изпълнител.

С цел да не се реализират в бъдеще строителни проекти е възложено създаване на Проект за устройствен план на парка, съобщи гл.архитект на община Стара Загора Виктория Грозева.

"Нищо ново няма да се прави на Аязмото, възстановява се старото, с уважение към създателите, с вкус и по най-цялостния начин", увери арх. Петър Киряков, председател на старозагорското представителство на Камарата на архитектите в България. Той подчерта, че проектът близо 10 пъти е бил подлаган на обсъждане, като част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Стара Загора.

Паспортизираните дървета в парка са 2800, основно около алеите. Отбелязани са и дърветата с особен статут. В парка растат редки и уникални растителни видове, някои от които лично засадени от митрополит Методий Кусев.

В първия градски парк от европейски тип у нас растат кипариси, ливански кедри, моливно дърво, черен бор, гинко, алепски бор, лаврово дърво и др. Парковите територии ще бъдат рехабилитирани, старите или загинали екзотични видове ще бъде възстановени, обещават от общината.

Споделяне

Още от България