Статистиката потвърди – 4.2% е спадът на БВП за полугодието

Националният статистически институт (НСИ) потвърди в четвъртък изнесените преди месец експресни данни за брутния вътрешен продукт (БВП), произведен в България през първото полугодие на тази година. Спрямо първата половина на миналата година БВП спада с 4.2%.

В четвъртък националната статистика публикува предварителните данни за БВП за второто тримесечие и за първото полугодие на 2009 г.

Според тези данни през второто тримесечие на годината произведеният БВП възлиза на 16.3 млрд. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е 8.3 млрд. лв., като на човек се падат 1 099 евро или 2 150 лв. При среден за тримесечието валутен курс от 1.43 лева за долар, БВП в долари възлиза на 11.4 млрд. долара и съответно 1 500 долара на човек..

В реално изражение БВП намалява спрямо второто тримесечие на 2008 г. с 4.9%.

Спрямо второ тримесечие на 2008 година реалният спад на БВП е 4.9 процента.

За първото полугодие на 2009 г. БВП достига в номинално изражение 30.3 млрд. лв. или в долари при среден курс за шестмесечието 1.47 лева за долар – 20.6 млрд. долара. На човек от населението се падат 3 987 лева от БВП или 2 717 долара. Преизчислен в евро, БВП е 15.5 млрд. евро или на човек се падат 2 038 евро.

В реално изражение БВП намалява спрямо съответния период на 2008 г. с 4.2 процента.

Спадът в промишлеността се запазва и през юли

През юли 2009 г. промишленото производство намалява с 18.9% спрямо юли 2008 година, сочат още предварителни данни на НСИ. През юни спадът на промишлеността бе 18.7% на годишна база.

През юли в добивната промишленост е отчетен спад от 13%, в преработващата промишленост - 24.3%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ има увеличение от 1.3%. Производството на инвестиционни продукти намалява с 30.5%, производството на продукти за междинно потребление - с 29.5%, а производството на енергийни продукти - с 3.5%.

В сравнение с предния месец има увеличение на промишленото производство с 1.6%, като в добивната промишленост нарастването е с 8.9%, при производството и разпределението на електро и топлоенергия и газ - с 5.3%, докато преработващата промишленост се свива с 0.1%. През юни спрямо май промишленото производство имаше ръст от 6.9%.

По предварителни данни през юли 2009 г. оборотът на предприятията от промишлеността намалява с 24.5% в сравнение с юли 2008 г. На месечна база оборотите са се увеличили с 0.4%.

В строителството се запазва равнището отпреди месец 

След като през юни строителната продукция се увеличи с 10.6% в сравнение с май, през юли строителството равнището от предходния месец. В същото време на годишна база спадът в строителството през юли е 14.5%, докато през юни 2009 г. спрямо юни 2008 г. беше 8.6%.

При сградното строителство е регистриран спад на произведената продукция с 20.6%, докато при гражданското строителство има намаление само с 0.4% спрямо юли 2008 г.

Потреблението продължава да се свива

Приходите от продажби за юли 2009 г. по предварителни данни намаляват със 17.7% спрямо същия месец на предходната година.

В търговията на дребно намалението от 9.2% се дължи на регистрирания спад във всички съставни дейности, с изключение на търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия, която отбелязва ръст от 2.9%.

Отрицателните темпове се движат в границите от 0.5% за търговията с фармацевтични и медицински стоки до 20.9% за търговията с компютърна и комуникационна техника. В търговията с автомобилни горива и смазочни материали намалението е 6.0%, а дейността формира около 25% от обема на приходите.

В търговията на едро се наблюдава спад от 16.9%, вследствие на отрицателните темпове във всички съставни дейности.

В търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт намалението достига 43.2% и се дължи предимно на отчетения спад в търговията с автомобили и мотоциклети - 43.8%, тъй като дейността създава около 93% от обема на приходите.

През юли 2009 г. приходите от продажби нарастват с 5.6% в сравнение с предходния месец в резултат на отчетените положителни темпове и в трите основни търговски дейности.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес