Стокообменът между България и Великобритания - кой печели и кой губи от Брекзит

Храни и напитки за Острова поскъпват, конкурентни цени за българската електроника, машини и акумулатори

Стокообменът между България и Великобритания - кой печели и кой губи от Брекзит

Българските храни и напитки във Великобритания ще поскъпнат заради изискването на сертификати. Конкурентно предимство обаче ще имат български стоки като електроника, електротехника, машинни, автомобилни части и акумулатори. Причината е, че те се водят като стоки и материали с произход от ЕС, вложени в британско производство и ще бъдат считани за британски при износа им към ЕС и обратно. Добра възможност се открива пред българските транспортни фирми, тъй като се ограничават каботажните права на британските превозвачи в ЕС.

Това става ясно от анализ на Българската стопанска камара с автор Веселин Илиев, главен директор "Външноикономическо сътрудничество" относно излизането на Обединеното кралство (ОК) от Европейския съюз (ЕС) и постигнатото споразумение.

Стокообменът между България и Великобритания не е голям. Търговското ни салдо е положително. България е изнесла стоки за около 700 млн. евро през 2019 г., което е около 2.5% от целия износ. В същото време е внесла продукти за около 460 млн. евро, което е 1.2 на сто от вноса у нас.

Какво изнася България за Великобритания

Най-голям е българският износ на електроника и електротехника (67 млн. евро), фармацевтични продукти (48 млн. евро), машини и апарати (44 млн. евро), мебели, обзавеждане и осветителни тела (43 млн. евро) и мед и медни изделия (37 млн. евро).

Пред суровините - мед, горива, слънчоглед, няма никакви пречки при износа след Брекзит.

За обзавеждане, облекла и пластмаси също няма мита и нетарифни бариери.

Няма мита и за електроника, електротехника, машини, но вероятно ще се наложи издаване на нови сертификати за съответствие, в зависимост от датата и срока на наличните. Ще се прилагат правилата на Световната търговска организация (СТО) за нетарифни бариери в търговията.


Източник: БСК, Данните са за 2019 г.

При фармацевтичните продукти също няма мита, но регистрациите ще важат само до края на текущия им срок, след което ще се премине към нова процедура по регистрация. Взаимно се признават сертификати от инспекции относно GMP, но всяка страна има право да поиска проверка на място.

Специфична ниша е износът на храни и напитки за зареждане на българските магазини в Обединеното кралство (ОК). Износът варира значително - между 40 и 70 млн. евро годишно. Характерно е, че разнообразието от стоки е голямо, а партидите са малки. Макар да не се налагат мита, очакванията са, че вносът им във Великобритания ще се оскъпи значително, защото всяка партида митнически ще се обработва по отделно, а и ще изисква отделен санитарен или фитосанитарен сертификат съгласно изискванията на ОК. Изключение е Северна Ирландия, където ще могат да се доставят стоки, съответстващи на изискванията на ЕС. Етикетирането на стоките също трябва да съответства на изискванията на ОК.

Какво внася България от Великобритания?

Пред вноса на химическите продукти от Великобритания няма никаква пречки. За пластмасите няма мита и нетарифни бариери.

За вноса на машини, автомобили електроника също няма мита, но вероятно ще се наложи издаване на нови сертификати за съответствие.

Без мита са и фармацевтичните продукти, но регистрациите ще важат само до края на текущия им срок.

Алкохолните напитки ще се внасят без мита, но съгласно правилата за внос на акцизни стоки от трети страни.

Случаят с играчките трябва да се проучи, тъй като вероятно значителна част от тях са с азиатски произход, а правилата за произход на стоките и кумулация на произход са променени значително.


Източник: БСК, Данните са за 2019 г.

Какво губи България от Брекзит

България и Великобритания са двата географски края на Европейския съюз. Интензивността на икономическите връзки не е на толкова високо ниво, както е при редица други страни-членки (на този етап се счита, че най-засегнати са Ирландия, Франция и Холандия).

С изключение на някои британски фармацевтични продукти, нищо от вноса не е от изключителна важност.

И все пак…

Обединеното кралство бе един от корективите на брюкселската администрация, която все повече затъва в правила и процедури. Може да се очаква задълбочаване на бюрокрацията под натиска на Полша, Германия и Франция, смята Веселин Илиев. Според него ще отслабне гласът на "практичните" скандинавски държави и Холандия, към които се присъедини и Австрия. Като цяло, прозрачността в работата на европейските структури ще намалее в полза на южните държави, посочи Илиев.

Великобритания продължава да е символ на иновативната мисъл в Европа. Това, заедно със свободата на предприемачеството носеше позитиви на ЕС. След Брекзит ЕС ще падне още по-ниско в международните класации, свързани с изследователската и развойната дейност и иновациите, прогнозира Веселин Илиев. Според него ЕС ще загуби много от прагматизма на британските научни изследвания. Ред български изследователски центрове имат тясно сътрудничество с такива от Обединеното кралство.

Освен това Великобритания бе седалището на около половината от изцяло частните инвеститори в Европа. В последните години драстичната разлика с континента намалява за сметка на новоучредени в ЕС инвестиционни фондове под формата на различни публично-частни партньорства. Наблюдават се трансфери на частни фондове от острова към континента и тяхната конкуренция ще ускори лечението на детските болести с публично-частните фондове в ЕС.

Изброените три негативни тенденции изглеждат далечни за България, но всъщност определят макрорамката на развитието ни, смята Илиев.

Британският посланик: Правата на българите са защитени от споразумението

Правата на българите на Острова са защитени от споразумението за Брекзит, което дава сигурност, каза новият посланик на Великобритания у нас Роб Диксън пред бТВ. Във Великобритания живеят над 200 000 наши сънародници, посочи той.

"Сключихме споразумение и за сътрудничество - това е добра новина. То урежда митническите такси. Търговският оборот между ЕС и Великобритания е 688 млрд. лири. Това споразумение носи и сигурност както за българите, така и за британците тук", заяви Диксън.

По думите му сделката дава възможност на търговските субекти да планират бъдещето си.

Още

Общите правила на споразумението

От сключването на сделката насам обществеността е залята от информация за договорености, процедури и общи положения. Веселин Илиев отсява това, което засяга най-много българските икономически оператори.

- Липса на тарифни и квотни ограничения.

- Правилата за начисляване на ДДС са както при търговия с трети страни.

- Променят се правилата за произход на стоките. Стоки и материали с произход от ЕС, вложени в британско производство, ще бъдат считани за британски при износа им към ЕС и обратно. ОК не успя да договори ресурси с произход от страни като Китай, Турция и Япония да бъдат третирани равнопоставено с тези от ЕС. Това осигурява конкурентно предимство на българските стоки като електроника, електротехника, машинни, автомобилни части и акумулатори. ОК постигна шестгодишен гратисен период за нулеви мита за електромобили, след който ще се изисква въвеждане на 10% мито, в случай, че съдържанието на компоненти от трети страни надхвърля 55%. ЕК разработи инструмент за самооценка произхода на стоките ROSA, който е препоръчително да се ползва в началния период след влизане на споразумението в сила.

- Постигнато е споразумение и за разрешаването на бъдещи спорове относно търговските правила и стандарти. За целта е съгласувана процедура за третиране на такива случаи, като се очаква и създаването на двустранна управляваща комисия.

- Постигнато е споразумение относно прилагането на минимални екологични, социални и трудови стандарти, което не предвижда автоматичното налагане на тарифни санкции в случай на неспазването им.

- Продължава се валидността на съществуващите договорености по отношение на транспорта. Ограничават се каботажните права на британските превозвачи, което може да се окаже добра възможност за българските транспортни фирми да заемат тази пазарна ниша.

- Услугите не са включени в обхвата на споразумението. Британската икономика е силно зависима от услугите, тъй като 80% от БВП на страната се генерират от този сектор. ОК стана първата държава в света, чийто износ на услуги надхвърли този на стоки.

- След 1 януари 2021 г. регистрирането на фирми и откриване на банкови сметки във Великобритания за българските предприемачи значително се усложнява.

- ОК запазва участието си в програмите на ЕС "Хоризонт" и "Коперник", както и членството си в "Евроатом". Значителна загуба за българското образование е оттеглянето на ОК от програмата "Еразмус", с изключение на университетите в Северна Ирландия.

Споразумението обхваща и трансфера на данни.

- Постигнатото споразумение ще даде възможност на българските фирми да продължат да реализират износ към ОК, но въвеждането на новите експортни процедури ще доведе до известно оскъпяване на процеса. Някои сектори като услугите и информационни технологии ще останат привлекателни за британските инвеститори и след Брекзит.

Първи проблеми

Оценява се, че търговските потоци след 1 януари 2021 г. са около 50% от нормалното. Макар доста европейски фирми да се въздържат от дейност за и от Великобритания, вече се появиха сигнали за проблеми.

"Би Би Си" съобщи за големи забавяния - до 48 часа, по пристанищата поради рязко увеличената документална работа. Най-натовареният участък е Кале - Дувър. Шофьорите на камиони се оплакват от липса на каквито и да е условия за преживяване на принудителния престой - тоалетни, вода, храна.

Оказва се, че много търговци извън Европа не са запознати с новите правила. Техни стоки са влезли в ОК, но нямат нужните документи, за да продължат за държавите от ЕС.

Куриери като DPD прекратиха доставки за и от ЕС.

Спрени са почти всички превози на стоки, изискващи хладилни камиони.

Прекратен е превозът на живи животни, основно прасета.

Икономически оператори, чиято дейност е свързана с трансфер на чувствителни данни, се оплакват, че ред детайли не са изяснение и са принудени да прекратят операции, за да не попаднат в нарушение.

Веригата Marks&Spencer е прекратила доставките за магазините си в Северна Ирландия поради т.нар. red tape - нови правила за движение на стоките между Северна Ирландия и Великобритания. Веригата съобщава и за проблеми с нейни доставки за Чехия и Франция.

В допълнение: от около 1500 камиона, които всеки ден опитват да излязат от ОК и да влязат в ЕС, около 700 са върнати обратно, поради липса на Covid тест на шофьорите.

Споделяне

Още от Бизнес

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?