Столичната община погва хората с над 1000 лв. данъчни дългове

Столичната община погва хората с над 1000 лв. данъчни дългове

След като през миналата година след масирана акция срещу големите си длъжници Столичната община е събрала близо 100 млн. лв. стари борчове, през тази година действията на местната власт ще се насочат и срещу по-малките длъжници. Това стана ясно от думите на заместник-кмета по финансите на София Дончо Барбалов. Той представи изпълнението на бюджета за 2011 г. и начерта насоките за работа през тази година пред общински съветници, районни кметове и журналисти в неделя.

 

През миналата година от големи длъжници са събрани забавени данъци за 30.8 млн. лв. и 64.7 млн. лв. от неплатени в срок такси за битови отпадъци.

 

Барболов допълни, че 178 длъжници на общината вече са дадени на съдебен изпълнител за принудително събиране на дължимите суми.

 

Сега ще бъдат започнати проверки за задълженията на юридически лица - по над 50 хиляди лева, и по над хиляда лева - на граждани, като първо ще им се напомни чрез писма. Сред длъжниците на общината в момента, освен Софийският университет, магазини "Европа", са и други частни фирми като "София аутлет център" например.

 

Общината отчита с четири процента по-голямо изпълнение на собствените ѝ приходи в сравнение с 2010 г., заяви зам.-финансовият клет. Събраните суми от данъчни и неданъчни приходи са над 513 млн. лв. Увеличението от близо 40 млн. лв. при собствените приходи е от имуществените данъци, обясни той.

 

За миналата година е постигната оптимизацията на общите разходи на общината и те са били 475 млн. лв. до края на ноември при 566 млн. лв. за същия период на миналата година, изнесе данни Барболов.

 

Сред най-големите оперативни разходи на кметството са тези за икономически дейности и услуги, жилищно строителство, благоустройство, образование, изпълнителни законодателни органи, почивно дело, култура и други. Сред разходите най-голямо е увеличението на тези в сектора "Отбрана и сигурност", но това е заради изгражданото видеонаблюдение, отчете зам.-кметът. Спрямо 2010 г. разходите за образование са увеличени с 2.2 милиона лева, а за околна среда - с почти 8 млн лв.

 

Източници на финансиране на капиталовите разходи са за проекти, финансирани със средства от оперативни програми – "Транспорт”, "Регионално развитие” и "Околна среда” на обща стойност 362.2 млн. лв.

 

Към края на декември общината дължи около 21 млн. лв. на доставчици на услуги и за дейности към нея, което е по-малко от задължението, с което общината приключи 2010 година.

 

Барболов е оптимист за допълнителното съкращаване на разходи през тази година. "Вече беше одобрена новата структура на Столична община, която ще доведе до икономии”, зояви той.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?