Страната ни продължава да е на първо място в печалната статистика на бедността в ЕС

Всеки четвърти жител на общността живее в бедност, в България е всеки втори

Страната ни продължава да е на първо място в печалната статистика на бедността в ЕС

Страната ни е абсолютен лидер в статистиката на Европейския съюз по съотношение на заплашеното от бедност или социално изключване население на общността спрямо общия брой. Това сочат данните за миналата година на европейската статистическа служба Евростат, публикувани в понеделник.

През 2011 г. 119.6 млн. души или 24.2% от населението на общността за били заплашени от бедност или от социално изключване срещу 23.4% през 2010 г. и 23.5% през 2008 г., показват резултатите от изследването на статистическата служба. С други думи сянката на бедността се е разпростряла над още европейски граждани спрямо предните две години.

Според изследването хората, попадащи в графата "бедни", са се сблъскали с една или повече от трите форми на социално изключване: финансов недостиг, изпадане в материално затруднение или живот в домакинство със слабо използван трудов потенциал.

Намаляването на броя на хората в бедност или застрашени от социално изключване е ключов момент в Европейската стратегия 2020.

През 2011 г. най-големият дял на жителите в бедност или застрашени от социално изключване е регистриран в България (49%), Румъния и Литва (40% във всяка от двете), Латвия – 33%, Гърция и Унгария (31% във всяка).

Най-малък дял е отчетен в Чехия (15%), Великобритания и Швеция (16% всяка), Люксембург и Австрия (17% всяка).

17% от населението на ЕС е заплашено от финансов недоимък

Ако се разгледа всеки от трите елемента, дефиниращи риска от бедност или социално изключване, се вижда, че 17% от населението на ЕС през 2011 г. е имало разполагаем доход след получаване на социални помощи по-нисък от прага на бедност за съответната държава. Вследствие на кризата прагът на бедността в редица страни от ЕС бе снижен, отбелязва Евростат.

За България, Румъния и Испания процентът е 22 са всяка от трите страни, за Гърция – 21%. Най-нисък този дял е в Чехия – 10%, Холандия – 11%, Австрия, Дания и Словакия – 13% всяка.

9% от хората в ЕС изпитват силни материални затруднения

Всеки десети жител на ЕС или 9% от населението на общността е в затруднено материално положение, което означава, че той е затруднен да си плаща сметките, да отоплява достатъчно жилището си или да отиде на едноседмична почивка.

Броят на гражданите в затруднено материално положение варира в отделните държави в широки граници – от 1% в Люксембург и Швеция до 44% в България и 31% в Литва.

10% живеят в домакинства със слабо използван трудов потенциал

По отношение на индикатора използване на трудовия потенциал 10% от населението между 0 и 59 години живеят в домакинства, в които възрастните членове са използвали по-малко от 20% от трудовия си потенциал в предходната година.

Най-големият процент на лицата, живеещи в такива домакинства, е в Белгия – 14%, а най-малкият – в Кипър (5%). България е в горната част на таблицата с 11%.

Споделяне

Още от Бизнес