Страната се нормализира и доходността по ценните книжа започна да пада

След като през юли държавата отмени търг за покупка на Държавни ценни книжа (ДЦК), а при следващите аукциони доходността им непрекъснато се покачваше, което показваше, че инвеститорите калкулират сред рисковете политическата несигурност, то сега последните два аукциона сочат, че се върви към нормализиране на обстановката с падане на доходността на ДЦК-тата.

На 21 октомври Министерството на финансите е продало книжа за 50 млн. лв. при седмото отваряне на 5-годишни левови бенчмаркови ДЦК с падеж 23 януари 2018 г.

Постигнатата доходност е 2.03%, което е намаление спрямо предходните два аукциона за същите книжа – 2.35% на 16 септември 2013 г. и 2.38% - 12 август 2013 година, е посочено в съобщението на Министерството на финансите.

Рекордно ниска доходност беше постигната при отварянето на емисията на 21 януари – 1.66%. При следващите аукциони доходността беше 1.99% - на 18 февруари, 2.29% - на 25 март и 1.9% - на 22 април. Коефициентът на покритие на тези емисии се движеше между два и три пъти.

Днешната емисия също е постигнала висок коефициент на покритие – 2.18. От първичните дилъри на ДЦК са постъпили поръчки за 109.2 млн. лв. Банките са придобили най-голямо количество от аукциона – 62.6%, следвани от застрахователните дружества – 14%, гаранционни и договорни фондове – 9.8%, пенсионни фондове – 9.6% и инвестиционни посредници – 4%, е посочено в съобщението на финансовото министерство.

След този аукцион общият обем на емисията в обращение е 330 млн. лева, се казва в съобщението на финансовото министерство.

За сравнение постигната доходност на аукциона, проведен на 21 октомври, е по-ниска от тази по облигациите със сходен матуритет на редица държави, като Турция (7.92%), Португалия (5.26%), Словения (4.98%), Унгария (4.56%), Хърватия (4.20%), Полша (3.52%), Румъния (3.39%), Испания (2.71%), Италия (2.59%), Ирландия (2.50%), е посочено в съобщение на финансовото министерство.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?