Страните в ЕС изкарали 3.6 млрд. евро от продажба на въглеродни емисии през 2013 г.

Емисиите на парникови газове на Европейския съюз са намалели през миналата година с 1.8 % спрямо 2012 г. и са достигнали най-ниските си равнища от 1990 г. насам, сочи доклад на Европейската агенция по околна среда. Това означава, че понижението е 19 на сто при цел от 20 процента до 2020 г. и показва, че ЕС е на път да я надмине.

В доклада за напредъка също така за пръв път се предоставят данни за използването на фискалните приходи от тръжната продажба на квоти в рамките на Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС). През 2013 г. този нов източник на приходи за страните членки е възлизал на 3,6 млрд. евро. Около 3 млрд. евро от тази сума ще бъдат използвани за цели, свързани с климата и енергетиката — значително повече от препоръчваното в Директивата за СТЕ на ЕС равнище от 50 %.

"Постигнатото по отношение на целите в областта на климата за 2020 г. показва, че Европа е готова да действа по-активно", коментира еврокомисарят по климатичните въпроси Кони Хедегор дни, след като Европейският съвет постигна споразумение по новия пакет "Енергетика-Климат" до 2030 г., според което парниковите емисии трябва да бъдат намалени с 40 на сто спрямо нивата през 1990 г.

"Това ще изисква значителни инвестиции. Затова е окуражаващо, че страните членки са решили да използват по-голямата част от своите настоящи приходи от СТЕ на ЕС за инвестиции в областта на климата и енергетиката и да продължат прехода към нисковъглеродна икономика“, посочва Хедегор.

С тези приходи се допълват средствата от програмата на ЕС NER 300, от която се предоставят 2,1 млрд. евро в подкрепа на 39 мащабни демонстрационни проекта за нисковъглеродни технологии в Европа, припомнят от Брюксел.

Споделяне

Още по темата

Още от Greenpool