Студентските такси поскъпват между 20 и 473 лв. наесен

Студентските такси поскъпват между 20 и 473 лв. наесен

Средно с 13.6% се увеличават таксите за обучение в някои професионални направления в 19 висши училища за новоприетите студенти, реши служебното правителство на редовното си заседание в сряда. Поскъпването е от 20 до 473 лв. в редовните и задочните форми на обучение за някои специалности в хуманитарни и технически висши учебни заведения. В четири ВУЗ-а ще има намаление на таксите, а в 14 държавни университета няма да има промяна.

Повишението е в Софийския университет "Св. Кл. Охридски“, бургаския "Проф д-р Асен Златаров”, великотърновския "Св. Св. Кирил и Методий”, благоевградския ЮЗУ "Неофит Рилски”, шуменския "Епископ Константин Преславски”, русенския "Ангел Кънчев”, в техническите университети в София и Варна, в Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски” – София, в Лесотехническия в София, аграрния в Пловдив и Тракийския в Стара Загора. Увеличени са таксите и в Медицинския и в Икономическия университети във Варна, в Стопанската академия в Свищов, в музикалната академия в София, в пловдивската Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, УниБИТ – София и Висшето училище по телекомуникации и пощи – София.

СУ "Св. Кл. Охридски“ увеличава таксите за новоприети студенти в професионалните направления: "Администрация и управление“, "Икономика“, "Туризъм“, "Педагогика“, "Педагогика на обучението по…“, "Религия и теология“, "Социология, антропология и науки за културата“. Увеличението за редовна форма на обучение е от 20 лв. до 130 лв., а за задочна форма – от 54 лв. до 200 лв. Най-голямо е увеличението на задочната форма в професионално направление "История и археология“ – 200 лв., а най-малко – с 20 лева, в редовната форма на професионално направление "Религия и теология”. В професионално направление „Математика“ таксата е намалена със 160 лв.

В университета "Проф. д-р Асен Златаров“ най-голямо е увеличението на таксата в "Педагогически науки” (редовна форма) – със 120 лв., а най-малко – с 40 лв., в редовната форма на "Администрация и управление” и "Туризъм”.

Във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий” най-голямото увеличение – с 250 лв., е за "магистър” в професионалните направления от областта "Хуманитарни науки” (редовна форма), а най-малкото – с 20 лв., в редовната форма на професионалните направления "Администрация и управление”, "Туризъм”, "Икономика”, "Филология”, "Философия” и "История и археология”.

В техническите университети най-голямо увеличение има в ТУ – Варна. Там с 473 лв. поскъпва обучението в професионално направление "Транспорт, корабоплаване и авиация” (редовна и задочна форма). Студентите в МГУ "Св. Иван Рилски“ – София, ще плащат 290 лв. повече в професионалните направления от областите "Природни науки, математика и информатика” и "Технически науки” (редовна и задочна форма).

В медицинските университети има увеличение само в МУ – Варна. Там сумите за първокурсниците в редовната форма в направленията "Медицина”, "Фармация” и "Стоматология” се увеличават с 300 лв.

Освен в Софийския университет, намаление на част от таксите има и във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий”, в ШУ "Еп. Константин Преславски” и в РУ "Ангел Кънчев”. Намаленията са от 20 лв. до 400 лева. В Шуменския университет с 400 лв. е намалена таксата за "Растителна защита” (магистри редовна и задочна форма), а в Русенския университет – за "Национална сигурност” (редовна и задочна форма), намалението е с 260 лв.

Без промяна остават таксите за студенти в 14 държавни висши училища – ПУ "Паисий Хилендарски”, Технически университет – Габрово, Университет по архитектура, строителство и геодезия – София, Химикотехнологичен и металургичен университет – София, Университет по хранителни технологии – Пловдив, Медицински университет – София, Медицински университет – Пловдив, Медицински университет – Плевен, УНСС – София, НАТФИЗ "Кр. Сарафов” – София, Национална художествена академия – София, Национална спортна академия – София, Висше строително училище "Л. Каравелов” – София, и Висше транспортно училище "Тодор Каблешков” – София.

Средно с 21.1% (от 20 лв. до 450 лв.) се увеличава таксата за обучение на докторанти в 11 държавни висши училища. В СУ “Св. Климент Охридски”, ШУ "Епископ Константин Преславски” и в Университета "Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, има намаление на някои от таксите за обучение на докторанти – средно с 15,3 на сто.

В 20 висши училища и в БАН таксите за обучение на докторанти се запазват.

Правителството реши също, че ще бъде намален с 8 процента приемът в държавните висши училища през учебната 2017/2018 година. Бюджетът ще субсидира обучението в 37 държавни висши училища на 45 584 студенти, от които 38 555 за образователно-квалификационни степени след средно образование. При последните намалението е 8.4%. През тази година се очаква 54 346 младежи да завършат средно образование.

Увеличен с 69 места е приемът на студенти в направленията "Математика”, "Информатика и компютърни науки” и "Комуникационна и компютърна техника”. В четири ВУЗ-а са открити пет нови направления - "Здравни грижи” с нерегулирана специалност "Медицински козметик” в Медицинския университет в Плевен, "Биотехнологии” и "Изобразително изкуство” в ПУ "Паисий Хилендарски”, "Изобразително изкуство” и "Музикално и танцово изкуство” в СУ „Св. Климент Охридски” и "История и археология” в УниБИТ.

Утвърден е и платеният прием в държавните висши училища. За учебната 2017/2018 г. са предвидени 12 104 места, от които 7079 след средно образование. Частните университети ще приемат 16 159 студенти, от които 10 343 след средно образование.

Новите докторанти ще бъдат със 169 повече от планираните миналата година или общо 2763. За държавните ВУЗ се отпускат 2321 места, за частните университети те са 137, а за научните организации – 305.

Определени са 1000 места за наши сънародници от чужбина, които ще се обучават в бакалавърски и магистърски програми в български ВУЗ. Местата за докторанти са 20.

Българската държава ще осигури и 150 места за обучение на македонски граждани. Приемът на студенти и докторанти от българските общности в чужбина е съобразен с желанията и предложенията, изпратени от техните организации в българските дипломатически представителства. Заявеният интерес е предимно към специалности от областта на здравеопазването, туризма и ИКТ.

Решението за приема във висшите училища следва целите, заложени в приетата Стратегия за развитие на висшето образование и в новия модел за финансиране на висшите училища, ориентиран към резултатите от обучението и потребностите на пазара на труда, посочиха от правителствената пресслужба.

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?