Таксите за акредитацията на лечебните заведения се оказаха незаконни

Върховната административна прокуратура излезе с определение, че събирането на такси за акредитацията на лечебни заведения е незаконна. Жалбата срещу събирането на пари за акредитацията беше обжалвана от д-р Георги Тодоров от Русе.

Повод за подадения сигнал е, че в практиката по акредитация през годините са били поискани и заплащани най-различни суми от акредитираните лечебни заведения.

След извършените обстойни проверки Върховната административна прокуратура е стигнала до извода, че няма никакво правно основание за направените плащания. Нормативната уредба не е предвидила плащане за акредитация, а Министерският съвет не е определил размер на държавна такса за извършването на административната процедура по акредитация.

Ето защо Върховната административна прокуратура стига до обоснованото заключение, че таксите за извършване на акредитационни оценки са събирани незаконно.

Становището е изпратено на министерството на здравеопазването с препоръки да се предприемат необходимите действия за прекратяване на закононарушението.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?