Търг за справочен софтуер за администрацията стигна до ВАС

Жалба на АПИС срещу централизиран търг за доставка на справочен софтуер за държавните институции е внесена във Върховния административен съд, като при нужда въпросът ще стигне и до европейските институции в Брюксел, съобщиха от АПИС в понеделник.

Протестът е свързан с отхвърлена от Комисията за защита на конкуренцията жалба на дружеството, с която антимонополният регулатор се сезира за нередности в тръжната процедура.

В търга за справочен софтуер са участвали досегашният доставчик „Сиела”, „Норма”, „Лакорда” и фирма „Ител”, която досега не е имала активност в този бранш. Според АПИС министърът на държавната администрация нарушава Закона за обществените поръчки чрез „изземване на компетентност”.

"МДААР няма правомощия да извършва доставки за останалите ведомства и органите на местната власт, освен ако не е оторизиран изрично за това с решение на Министерския съвет. В спорния случай такова решение липсва", пише в съобщението на АПИС.

Според фирмата част от критериите са манипулирани, което облагодетелства настоящия доставчик за държавната администрация. Не е било публикувано предварително обявление в „Държавен вестник”, което е задължително при поръчки за над 450 хил. лв. Според АПИС изобщо не необходимо централизирано определяне на справочния софтуер, който използват държавните институции, тъй като за работа с него не се налага съвместимост между ползвателите.

Управителят на АПИС Васил Христович изразява силно учудване от решението на Комисията за защита на конкуренцията, която е отказала да разглежда по същество двата основни довода на АПИС срещу търга, мотивирайки се с липса на компетентност.

"След като със закон Народното събрание е възложило на КЗК контрола по законосъобразното провеждане на обществените поръчки, то тя е длъжна да се произнесе и не следва да прехвърля другиму горещия картоф”,допълва той.

По същия начин КЗК не се е произнесла и по другото парливо обвинение – за липсата на предварително обявление за поръчката.

Споделяне

Още от България