Търгът за административния софтуер обжалван в Брюксел

Европейската комисия е била официално сезирана от АПИС за нарушенията в конкурса за справочна информационна система на Министерството на държавната администрация и административната реформа (МДААР), съобщиха в сряда от компанията за юридически и справочен софтуер. Жалбата е била внесена на 11 март 2008 г.

В първата българска публично огласена жалба в Брюксел, свързана с процедура за отдаване на обществена поръчка., се посочват две нарушение на европейското законодателство:

Според АПИС министърът на държавната администрация Николай Василев не е компетентен да обяви централизирана държавна поръчка за нуждите на всички държавни органи, включително училищата, общините и кметствата. Другото нарушение е свързано с това, че държавата не е създала ефективни механизми за обжалване на процедурите за възлагане на обществени поръчки на две инстанции относно нищожност на заповеди за откриване на процедурите.

В жалбата се посочва още, че МДААР е допуснало и процедурни нарушения в хода на търга за обществена поръчка. Според АПИС участникът, който спечелва първо място с нереално ниска цена и после се отказва от поръчката, е свързан с втория класиран, чиято цена е 15 пъти по-висока и с когото всъщност ведомството сключва договора. В противоречие с правилата за лоялна конкуренция двамата участници са предложили да доставят едни и същи информационни продукти.

Според АПИС това е модел на порочна схема за печелене на държавни поръчки, водеща до заобикаляне на закона и на нарушаване на основните му принципи за лоялна конкуренция и равнопоставеност между участниците.

Търгът бе обжалван пред Върховния административен съд и пред КЗК, като още привнасянето на жалбата от АПИС се заканиха, че при нужда ще стигнат и до европейските институции.

В обжалваната процедура документи за участие в процедурата са подали фирмите "Ител", "Норма", "Сиела софт енд пъблишинг", "Лакорда" и АПИС, която обаче е била отстранена заради неизрядност и непълнота на документите.

"Сиела софт енд пъблишинг" е дала най-ниска цена от 399 877 лв и срок за изпълнение на поръчката за един ден. Офертата на "Лакорда" е била за 1 152 260 лв. без ДДС за 10 дни. Предложението на "Норма" е за 5.887 млн. лв. без ДДС и срок за изпълнение също един ден, а "Ител" е поискала 8 699 995 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 30 дни. Поради разлика от над 30% в ценовите предложения на „Сиела" и „Лакорда" комисията е изискала от двете фирми мотивирано становище за по-ниската цена.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?