Търговете за газифициране на големи региони убиват конкуренцията в цените

Разделянето на България на големи региони за газифициране, за които ще се провеждат търгове за един доставчик, не е подходящо за малка страна като нашата, е позицията на "Овергаз". Този подход при търговете за газоразпределение не стимулира конкуренцията и не отчита интересите на обществото за достъп до енергия на ниска цена, заявиха от компанията на семинар, посветен на развитието на газовия пазар у нас.

Според заместник-изпълнителния директор на "Овергаз инк" Светослав Иванов, може да се продава газоразпределението на големи региони, само ако те са част от един вече създаден и развит пазар. Тогава можело да се приватизира част от действаща компания.

Друг проблем е и че така, както са обявени, районите за газоразпределение в България не покриват цялата територия на страната.

Позицията на "Овергаз" е, че всяко населено място трябва да има правото да си осигури достъп до природен газ.

Зам.шефът на "Овергаз инк" каза още, че критериите за търговете, обявени от Държавната комисия по енергийно регулиране търгове (ДКЕР), не са достатъчно ясни. Той обаче отказа да навлезе в подробности, защото компанията му е закупила тръжна документация и е поела ангажимент да пази конфиденциалност.

Иванов коментира, че ако през 1999 г., със закона за енергетиката не са били отменени всички конкурси за газифициране на 15 града, то досега някой от най-големите градове са щели да имат достъп до природен газ. Като пример той даде Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Дупница и др. Заместник-изпълнителният директор на "Овергаз инк" припомни, че по новия закон за енергетиката, приет преди 4 години, не е проведен нито един конкурс за газоразпределение. Със закона бяха отменени общинските концесии и се въведоха разрешения и лицензи, издавани от министерството на енергетиката.

През пролетта или лятото на следващата година се очаква да започне газифицирането за битови потребители на първите два региона в страната, каза по време на семинара заместник-председателят на ДКЕР Игнат Томанов.

Комисията е обявила два търга за разпределение на природен газ: в регион Тракия с център Пловдив, и в регион Мизия с център Плевен. Срокът за купуване на документите е до октомври т.г. В средата на ноември вероятно ще бъдат обявени фирмите, които са спечелили конкурса.

Очаква се битовите потребители в тези региони да са около два милиона. В момента битовите абонати в България са около 1500. Спечелилите търга компании ще имат лиценз за 35 години.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?