Типичният модел на българското семейство вече е с едно дете

Типичният модел на българското семейство е с едно дете. Това показват данните от последните преброявания на населението, съобщи в четвъртък Националният статиситчески институт (НСИ).

Броят на семействата с едно дете нараства между двете последни преброявания и към 1 февруари 2011 г. те са 829 161 - 63.3 на сто от всички семейства с деца. През същия период от десет години абсолютно и относително намалява броят на семействата с две, три и повече деца.

При последното преброяване многодетни (с три и повече деца) са 56 017 семейства, или едва 4.3 на сто от всички семейства с деца.

С най-голям дял на семействата с три и повече деца са областите Сливен (8.8 на сто), Пазарджик (7.2 на сто) и Кърджали (6.9 на сто), а с най-малък - София (столица) (2.9 на сто), Перник (3 на сто) и Габрово (3.1 на сто).

Средната възраст на главата на семейството е 51 години (50 години в градовете и 53 години в селата). Това донякъде е предпоставка за големия брой семейства, в които не е имало или вече няма невстъпвали в брак деца, отбелязват от националната статистика.

Към 1 февруари 2011 г. без деца са 813 995 (38.3 на сто) от семействата в страната (35.5 на сто в градовете и 45.9 на сто в селата). С най-голям относителен дял на семействата без деца са областите Видин (47.6 на сто), Монтана (45.3 на сто), Ловеч (43.4 на сто), Плевен (42.8 на сто) и Ямбол (42.5 на сто), а с най-малък - областите София (столица) (29.9 на сто), Благоевград (32.1 на сто) и Варна (33.8 на сто).

Към 1 февруари миналата година семействата с деца под 18 години са 755 946, или 57.7 на сто от всички семейства с никога невстъпвали в брак деца в страната.

В пълни семейства (двама съпрузи с невстъпвали в брак деца) се отглеждат 907 683 (87.6 на сто) деца на възраст до 18 години, като 293 709 от тези деца живеят в семейства, в които двамата съпрузи са в съжителство без брак.

През 2011 г. в семействата от един родител с никога невстъпвали в брак деца има 179 820 деца на възраст до18 години. Следователно в тези семейства се отглежда и възпитава всяко осмо дете в страната.

Анализът на семействата с деца по области показва, че най-голям е относителният дял на семействата, в които има деца под 18 години, в област Сливен - 63.7 на сто от всички семейства с деца в областта, а най-малък - в област Перник (53.1 на сто).

Споделяне

Още от България