Трафикът е най-сериозният източник на шум в Европа

Трафикът е най-сериозният източник на шум в Европа

Пътният трафик е най-сериозният източник на т.нар. шумово замърсяване в Европа в момента. Приблизително 100 милиона европейци са засегнати от вредните му нива. Това показва най-новият анализ, публикуван от Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) в началото на тази седмица, съобщава “Дневник”.

Новите данни на агенцията бяха съобщени на брифинг в понеделник, където експертите огласиха актуализирана статистика за броя на хората, изложени на шум в Европа. Докладът предоставя и актуална информация за мерките, предприети от държавите-членки на ЕС за справяне с проблемите на шума.

Шумовото замърсяване продължава да е основен екологичен здравен проблем в Европа, а транспортът остава основна причина за този вид замърсяване.

Шумът от пътния трафик е доминиращ източник, който влияе на хората, излагани на шум над прага, наложен от ЕС от 55 децибела (dB) за дневна експозиция и 50 dB – за нощно излагане.

Около 100 милиона души са изложени на шума от пътния трафик над 55 dB в 33 държави-членки. От тях 32 милиона са изложени на много високи нива на шум (над 65 dB)

Железопътните линии са вторият по големина източник на шум, като тук около 19 милиона души са изложени на шум над 55 dB.

Шумът от самолетите, близо до големи летища, е третият основен източник на шум, на който са изложени повече от 4 милиона души, следван от шума в промишлените отрасли в градските райони – 1 млн. души са изложени на този риск.

Споделяне

Още от Европа