Тръгват 20 млн. лв. субсидии за хуманно гледане на прасета и птици

Тръгват 20 млн. лв. субсидии за хуманно гледане на прасета и птици

Започва приемът на заявления за отпускане на държавни помощи за хуманно отглеждане на прасета и птици, както и за изплащане на компенсации за напълно унищожена от суша или измръзване реколта, съобщиха от Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) в понеделник.

20 млн. лв. се предоставят на животновъдите, които поемат петгодишни ангажименти за хуманно отношение към птиците и свинете. Субсидиите ще се предоставят година за година и ще покриват допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с осигуряването на изисквани от Европейския съюз условия за отглеждане на животните.

 

Птицевъдите ще бъдат финансиране за закупуване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол; за гарантиране на оптимално хранене на птиците и за поенетоим с вода с качествата на питейна.

 

За свиневъдите помощи ще се изплащат за осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10% над задължителния стандарт, за осигуряване на изкуствена светлина за 11 часа, както и за използването на фуражи, съдържащи деоксиниваленол.

 

Кандидатите трябва да са регистрирани земеделските производители, а стопанисваните от тях животновъдни обекти да са били проверени от Българската агенция по безопасност на храните дали са изпълнени всички задължителни стандарти за хуманно отношение към птиците и свинете.

 

Птицевъдите ще получават годишно по 3.19 лева за кокошки-носачки (след 16-та седмица), 8.04 лева за кокошки-родители (след 18-та седмица), 0.75 лева за бройлери, 0.54 лева за пуйки, 0.43 лева за гъски, 2.28 лева за патици, 48.36 лева за свине за периода на угояване и 60.80 лева за свине-майки.

 

Приемът на заявления по двете схеми ще продължи от 26 ноември до 7 декември 2012 г. в областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на кандидатите. Помощите ще се изплащат до 14 декември 2012 г.

 

От 26 ноември до 12 декември 2012 г. областните дирекции на ДФЗ ще приемат и заявления за компенсация за пропаднали напълно реколти. Субсидията ще покрива 60% от действителните разходи за отглеждане на дадената култура през съответната стопанска година. За подпомагане ще могат да кандидатстват само стопани, на които е издаден протокол от областните и общински служби "Земеделие и гори” за 100% унищожени посеви. Тези, които не са застраховали площите си, ще получат 50% от полагащата се помощ. Изключение прави щетата от суша, която не е елемент на застрахователно събитие и се изплаща без редукция. Субсидиите ще бъдат преведени по банковите сметки на стопаните до 20 декември 2012 г.

Споделяне

Още от Бизнес