Цените на девет ВиК-фирми повишени с по-малко от исканото

Цените на девет ВиК-фирми повишени с по-малко от исканото

Водните оператори в Добрич, Разград, Кубрат, Пещера, Враца, Димитровград, Ботевград, Кърджали и Велико Търново получиха повишение на цените на услугите си, които са по-ниски от поисканите от фирмите. Това съобщиха във вторник от  Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), която утвърди новите цени на тези ВиК-оператори, влизащи в сила от 1 март. Регулаторът аргументира орязването на исканото повишение на цените с това, че направената от експертите икономическа обосновка позволява по-малко поскъпване на питейната течност.

За ВиК Разград регулаторът определи цена за доставка на вода от 1.66 лв/куб.м (без ДДС) при поискани от оператора 1.87 лв/куб.м.  Предложението на ВиК Враца за 1.13 лв/куб.м бе намалено от ДКЕВР на 1.05 лв/куб.м. От 1 март цената за доставка на вода за ВиК Ботевград ще бъде 0.58 лв./куб.м вместо поисканите от дружеството 0.70 лв/куб.м.

Регулаторът не прие исканата от ВиК Добрич цена за доставка на вода от 1.59 лв/куб.м и определи цена от 1.30 лв/куб.м. От 1.12 лв/куб.м на 1.07 лв/куб.м е намалена цената на ВиК «Йовковци» - Велико Търново. За дружеството в Кърджали новата цена за доставка на вода ще бъде 0.95 лв/куб.м при поискана от оператора 0.97 лв/куб.м.

ДКЕВР намали първоначалното предложение на «ВКС» ЕООД гр. Пещера за цена за доставка на вода от 0.90 лв/куб.м като определи цена от 0.88 лв/куб.м. Предложението на ВиК Димитровград за цена от 1.06 лв/куб.м бе намалено от регулатора на 1.03 лв/куб.м от 1 март.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?