Цените на горивата вдигнаха износа

Експортът към трети страни нарасна с 20%

Цените на горивата вдигнаха износа

Износът на България е нараснал с 12.7% през първите два месеца на 2017 г., съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Значителен ръст бележи експортът към трети страни – 20%, а този към ЕС е по-слаб – 8.9%.

От данните е видно, че нарастването се дължи основно на увеличените цени на горивата на международните пазари, които са стока №1 на българския експорт.

Заради спада на цените на суровините, основно на петрола, през пролетта на миналата година износът на България към трети страни в отделни месеци достигаше двуцифрени стойности. От есента на 2016 г. обаче тенденцията на международните пазари се обърна, петролът започна да се покачва и от края на миналата година насам това вече се отразява чувствително върху данните за износа.

През периода януари – февруари 2017 г. експортът на България възлиза на 7.8 млрд. лв., от които 2.8 млрд. лв. - към трети страни (извън ЕС). За сравнение през първите два месеца на 2016 г. страната е изнесла продукция за 6.9 млрд. лв., от които 2.4 млрд. лв. към трети страни.

Най-сериозно увеличение в абсолютна стойност в търговията с държави извън ЕС има в групата "горива“ - с 330 млн. лв., което е ръст със 75%. Като географски дестинации чувствително е нараснал експортът към Турция (от 584 млн. лв. на 744 млн. лв.), Китай (от 144 млн. лв. на 217 млн. лв.) и към Египет (от 78 млн. лв. на 279 млн. лв.).

За първите два месеца на 2017 г. вносът на България е нараснал с 18.2%, а от трети страни – с 30.8%. В абсолютна стойност най-сериозно е нарастването на стоките от Руската федерация – от 695 млн. лв. на 940 млн. лв., което е увеличение с 35%.

В ЕС основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Нидерландия, съобщава още НСИ.

Споделяне

Още от Бизнес