Цените на производител са намалели за последната година

Преработващата промишленост натисна индекса

Цените на производител са намалели за последната година

През юни 2015 г. индексът на цените на производител на вътрешния пазар е намалял с 0.3% спрямо същия месец на миналата година, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Спрямо май обаче индикаторът отчита 0.2% ръст.

Спад на цените от 2.6% на годишна база е регистриран в преработващата промишленост, а увеличение е отчетено в добивната промишленост – с 3.5%. При производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ ръстът на цените е 3.3%.

На годишна база намаление в преработващата промишленост се отчита при производството на изделия от други неметални минерални суровини, ремонта и инсталирането на машини и оборудване – по 1%, както и при производството на метални изделия, без машини и оборудване, където спадът е 0.8%.

Нарастване от 3.4% на цените се наблюдава при производството на основни метали. Освен това по-високи са били цените спрямо юни миналата година и при производството на тютюневи изделия – с 3%, както и при производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение – с 2.9%.

Общият индекс на цените на производител през юни 2015 г. намалява с 0.2% в сравнение със същия месец на 2014 г. Този измерител се изчислява от индексите на цените на вътрешния и на международния пазар. На месечна база – спрямо май 2015 г., индикаторът се свива с 0.6%.

В преработващата промишленост спадът на цените на производител на годишна база през юни 2015 г. е с 1.3%.

Увеличили са са се цените при производството на превозни средства, без автомобили – със 7.5%, при производството на основни метали – със 7.3% и при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло – с 5.9%.

Споделяне

Още от Бизнес