Център за култура и дебат Червената къща "Андрей Николов"

Лекцията се обръща към явление, което ретроспективно се откроява като една от съществените характеристики на последното десетилетие на комунистическия режим в България и което участниците в него наричаха "Семинарът". От елитарните си начала като затворена университетска дейност до вливането - и изчезването си - в уличните вълнения от 1989 и 1990 година, семинарът очертава своеобразна парабола на рухването на тоталитарния режим в България. Макар и да не можем да кажем, че семинарът е свалил режима (а какво все пак го свали? - категоричен отговор все още няма), можем да кажем, че комунистическият режим произведе семинара като видим симптом на собствената си кончина. Семинарът илюстрира загадката за разграждането на една неумолима политическа, икономическа и военна машина чрез дискурсивни средства - чрез "гласност". Изследването на теоретическите и историческите измерения на семинара предлага подстъп към проблема за дискурсивната съпротива и нейните шансове в лицето на насилието и терора, които произтичат от тоталитарни и фундаменталистки нагласи.

Миглена Николчина ще бъде представена от Деян Деянов, който ще модерира и дискусията след лекцията.

Още от България