Цигареният акциз скача с 33 на сто, при горивата – около 10%

Цигареният акциз скача с 33 на сто, при горивата – около 10%

Акцизът върху тютюневите изделия през 2008 г. ще се повиши с 33 на сто, а при горивата увеличението ще е около 10 процента,. Това е записано в проекта на държавния бюджет за догодина, който бе обсъден в понеделник от Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Както бе коментирано по-рано, акцизът върху цигарите ще се повиши на равни стъпки от по 33 на сто през следващите три години, за да достигне 64 евро на 1 000 къса. В момента е 31 евро.

За безоловния бензин ставката догодина ще се вдигне от 635 лв. за тон на 685 лв./т, за газьола е решено акцизът да се увеличи от 535 лв./т на 600 лв./т, за керосина планираният ръст е от 485 лв./т на 535 лв./т.

Намаляват се обаче акцизната ставка за смеси на бензин и биоетанол, в които съдържанието на биоетанол е от 2 до 5% включително.  Тя става 671.3 лв. за тон, при стандартна ставка за бензина от 685 лв. За смесите от газьол и биодизел, където съдържанието на биодизел е от 2 до 5% включително, ставката ще е 588 лв. за тон при стандарта за дизеловото гориво от 600 лв.

С 10 стотинки се увеличава акцизът за кокса и въглищата, който в момента е 0.30 лв. за гигаджаул топлотворна способност. Отново остава без акциз токът за битови нужди, върху електроенергията за стопански и административни нужди обаче ще се дължат вече 1.20 лв. за МВтч, вместо досегашното левче.

За поредна година остават без акциз кафето и екстрактите от него. Запазват се действащите в момента ставки за пивото и спиртните напитки, за които се дискутираше дали да не се повишат.

Тристранката е обсъдила още данъчната политика върху доходите на хората, записана в  проекторамката на хазната за 2008 г.

Регламентирана е единната ставка от 10 процента налог върху доходите на физическите лица, като отпада необлагаемият минимум. Заради плоския данък от 1 януари ще бъдат компенсирани еднократно работните заплати в бюджетната сфера до 430 лв. на работещите на трудов договор и до 375 лв. за заетите по служебни правоотношения.

Извън общата 10-процентна ставка остават едноличните търговци, чиито доходи от стопанска дейност ще се облагат с 15  на сто от догодина.

През 2008 г. отпада облагането на доходите от патентни дейности по реда на Закона за облагане на доходите на физическите лица и те вече ще плащат данъците си по Закона за местните данъци и такси, а приходите от патентен данък ще влизат в бюджета на съответната община.

Съотношението между работодателска и лична осигурителна вноска през 2008 г. ще бъде 60:40. В резултат на промяната на скалата и размера на личните осигурителни вноски на разположение на населението ще останат 180 млн. лв., изчисляват от финансовото министерство.

Максималният месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се ще бъде 2000 лв., а минималният - 240 лв. В момента те са съответно 1400 лв. и 220 лв.

Минималните осигурителни прагове се увеличават с 26.24 на сто. Очаква се средният осигурителен доход да бъде 464.52 лв.

Пенсиите ще нараснат с 9.5 на сто еднократно през юли. Така средният размер на пенсиите ще достигне 196.40 лв. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде повишена от 102.85 лв. на 112.62 лв. Социалната пенсия за старост ще е 83,47 лв. Сега тя е 76,23 лв. Запазва се максималният размер на пенсиите от 490 лв.

Минималната работна заплата става с 40 лв. повече до сумата от 220 лв.  Запазва се размерът на минималното обезщетение за безработица от 90 лв., максималното се повишава от 180 лв.  на 190 лв. С 10 лв. повече ще получават месечно и майките на деца до 2-годишна възраст.

Запазва ставката от 10 на сто върху корпоративния данък и 20 процента данък добавена стойност. Облагането на печалба у нас е най-ниското сред страните от ЕС и стимулира увеличаването на инвестициите и конкурентноспособността на икономиката, посочиха от Министерски съвет.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?