Убиецът от село Сотиря е осъден на доживотен затвор, но има шанс да излезе след 30 г.

Мартин Трифонов

ВКС осъди на доживотен затвор Мартин Трифонов от село Сотиря за убийството на 6-годишната Кристин. Върховните съдиите все пак смекчиха наказанието на Бургаския апелативен съд, който определи най-тежкото наказание по българския закон - доживотен затвор без замяна.

Разликата между двете наказания е значима. Доживотният затвор може да бъде заменен с 30-годишна присъда, когато затворникът излежи най-малко 20 години от наказанието си.

Подсъдимият Мартин Трифонов призна своята вина още пред първоинстанционния съд.

ВКС приема, че упражненото върху детето насилие е брутално и самоцелно. Трифонов е осъждан двукратно в миналото, въпреки младата си възраст. Още преди убийството е извършил престъпления, насочени към половата неприкосновеност и собствеността на гражданите.

Върховните съдии казват, че многобройните и драстични утежняващи вината обстоятелства, както и рискът от рецидив, води до извода, че той трябва да бъде постоянно изолиран от обществото.

Решителен аргумент в подкрепа на искането за налагане на по-лекото наказание е двадесет и една годишната възраст на подсъдимия, която е съвсем близка до минималната по закон.

"Процесът на деградация на личността не е продължил достатъчно дълго, поради което съществува вероятност да е обратим. Неприемливите възгледи и антиобществени нагласи са формирани у подсъдимия под влияние на липсата на достатъчно възпитателни грижи в ранната му възраст и отсъствието на социална среда, по-късно. Начинът на живот е провокирал развитието на личностово разстройство. Възможно е трайното отсъствие на криминогенни фактори в далечно бъдеще да предизвика положителна промяна. Вече сериозно е променено здравословното състояние на Трифонов в резултат на получените при залавянето му наранявания. Направените самопризнания, макар и непълни, могат да послужат за база за комуникация", се казва в съдебното решение.

Споделяне

Още от България