Учебниците за 30 гимназиални предмети ще бъдат качени в интернет

Учебниците за 30 гимназиални предмети ще бъдат качени в интернет
Министерството на образованието и науката (МОН) подготвя учебно съдържание в електронен вид за 30 предмета в гимназиалните класове, като първите варианти се очаква да са готови до няколко седмици. Това съобщи министърът на образованието и науката Даниел Вълчев в сряда.

Министерството е собственик на авторските права на учебниците, като те струват средно 18-20 хил. лв. за учебник. Авторите са колективи, избрани от МОН чрез конкурс.

Електронните учебници ще бъдат качени на подготвян от МОН образователен портал. Той ще бъде готов за тестване в средата на май.

До март министерството има намерение да предложи за обсъждане проект на стратегия за развитие на висшето образование. Според министър Даниел Вълчев трябва да се решат два основни въпроса, стоящи пред висшето образование – дали то да бъде с по-голяма практическа насоченост или да дава основни теоретични знания и да създава умения за мислене.

Сред нерешените проблеми са и възможността за платен прием в бакалавърската степен и процедурата за присъждане на научни степени и звания.

Според министър Вълчев един от важните проблеми, които предстоят да бъдат решени, е разпределението на средствата от Кохезионния и структурните фондове на Европейския съюз. Министърът смята, че правителството и вероятно парламентът трябва да вземат решение каква част от фондовете ще се заделят за образование.

Междувременно в Държавен вестник бе публикувана промяна в наредбата за оценяване и одобряване на учебници от МОН. Според промяната министерството ще одобри или отхвърли до края на март внесените между 1 и 5 октомври проекти на учебници.

В бъдеще издателите ще могат да внасят проектите си само от 1 до 5 ноември, вместо предвидените досега срокове от първо до пето число на февруари, март и октомври. Проектите ще бъдат одобрявани или ще им бъде отказвано одобрение до три месеца след срока за внасянето им в министерството.

Споделяне

Още от България