Удвоява се финансирането за енергоефективни проекти

Иван Иванов и Грете Одегард подписаха програмното споразумение

Удвояват се средствата за безвъзмездно подпомагане на проекти за използване на водния и геотермалния потенциал в страната и за подобряване на енергийната ефективност на общинския сгради, съобщиха от Министерството на енергетиката след подписването на споразумението за финансиране на програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Бюджетът ѝ е близо 33 млн. евро, от които 28 млн. евро са безвъзмездна помощ. В предишния програмен период средствата за тези цели бяха 15.6 млн. евро.  Целта на програмата е да се намали консумацията на електроенергията за постигане на европейските цели в борбата с климатичните промени.

Споразумението за финансирането бе подписано от Грете Одегард, представляваща Комитета на финансовия механизъм, създаден от страните-донори Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, и от  Иван Иванов, представляващ Националното координационно звено към Министерския съвет. това стана по време на конференция в Бургас, посветена на възобновяемите енергийни източници.

Присъстващият на парафирането на документа зам.-министър на енергетиката Жечо Станков отбеляза, че и в новия програмен период общините ще получават сто процента грант за проектите им насочени за повишаване енергийната ефективност на сгради като детски градини, училища и администрации.

За да стартира подаването на проекти за финансиране, трябва да се подпише и споразумение между Националното координационно звено и Министерството на енергетиката, което ще управлява програмата.

Споделяне

Още от Бизнес