Увеличеното потребление и износът ускориха ръста на икономиката

България шеста в ЕС по ръст на БВП през третото тримесечие, след нас остават Великобритания и Германия

Увеличеното потребление и износът ускориха ръста на икономиката

Българската икономика расте с ускорено темпо, изпреварващо прогнозите, през третото тримесечие на 2015 г. Това се дължи основно на вътрешното търсене и увеличаване на крайното потребление, както и на износа, но той забавя темпо, сочат експресните данни на Националния статистически институт (НСИ), обявени в петък.

Отчетеният растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) е с 0.7% на тримесечна и с 2.9% на годишна база в периода юли – септември 2015 г. Това е връх за последните четири години и половина.

Данните са и над средните за целия Европейски съюз, където отчетеното увеличение е 0.7% на тримесечна и 1.9% на годишна, сочат данните на Евростат.

По прираст на БВП на годишна база България е шеста след Чехия (4.3%), Румъния и Полша (3.6%), Словакия (3.5%) и Испания (3.4%).

В същото време икономиката ни изпреварва по ръст тези на Великобритания (2.3%), Португалия (1.9%), Германия (1.7%) и Италия (0.9%), сочат още данните на Евростат.

Крайното потребление с най-голям принос за растежа

В номинално изражение през третото тримесечие БВП достига 23.61 млрд. лв. спрямо 22.83 млрд. лв. през септември  2014 г. Това е със 772 млн. лв. повече.

През периода реализираната добавена стойност в икономиката е за малко над 20 млрд. лв., като тя се покачва с 0.2% на тримесечна и 1.6% на годишна база.

С най-голям принос за растежа са крайното потребление и износът.

Крайното потребление продължава да расте, като  увеличава темпа си до 1.1% на тримесечна и годишна база, което в стойностно изражение възлиза на 16.214 млрд. лв. За сравнение през първите две тримесечия на годината ръстът на потреблението беше по-скромен -  0.1% и 0.7% на тримесечна база и намаляващ отрицателен принос на годишна.

Износът на стоки и услуги продължава да расте на годишна база с 2.6%, въпреки че на тримесечна има спад от 5%.

Външнотърговското салдо е положително, след като експротът за 15.922 млрд. лв. надвишава вноса от 13.907 млрд. лв.

От своя страна, импортът забавя годишния растеж до 1.2% от 4.7% през второто тримесечие и отново спада с 2.7% на тримесечна база – точно с толкова, с колкото се понижава и през периода април-юни, показват ревизираните оценки на националната статистика.

Инвестициите на компаниите се свиват с 0.9 на сто на годишна база, но са нагоре с 0.1% на тримесечна база. И те забавят темпото, тъй като през предходното тримесечие имаше покачване от 0.4 на сто.

Ревизия на данните

За първи път НСИ ревизира данните за първото и второто тримесечие в експресната си оценка за третото.

През второто тримесечие на 2015 г. БВП нарасна с 0.6% на тримесечна и с 2.6% на годишна база. Точно такъв беше и годишният растеж през първото тримесечие, показват коригираните оценки на НСИ.

Изненадващата промяна на данните следва препоръки на европейската статистическа служба Евростат.

Така например са увеличени условната рента на жилищата, както и оценките за измамите с ДДС.

НСИ все още не е отразил две резерви на Евростат, така че са възможни и бъдещи корекции, посочват от института.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?