В автобиография, Мръчков "пропуска" поста на главен прокурор

В автобиография на Васил Мръчков, публикувана на сайта на Пловдивския университет през 2000 г., се вижда, че той пропуска периода от кариерата си, в който е бил главен прокурор по времето на Живковото управление. За себе си, професор Мръчков пише:

"Роден 1934 г., с. Бръшлян, обл. Бургаска

1952 - 1957 г. - завършва "право" в Юридическия факултет на СУ "Св. Кл. Охридски"

1959 - 1962 г. - редовен докторант в Института за правни науки при БАН по трудово право и Обществено осигуряване

1963 г. - защита на дисертация за получаване на научна степен "доктор по право" с дисертация на тема" "Уволнение по безвиновни основания"

1963 - 1972 г. - научен и старши научен сътрудник в Института за правни науки на БАН

1973 - 1979 г. - международен служител в Международното бюро на труда - Департамент "Международни трудови норми" - Женева

1981 - 1989 г. - професор по Трудово право в Юридическия факултет на СУ "Св. Кл. Охридски" и в Института за правни науки при БАН, директор на същия институт

1985 г. защитава дисертация на тема: "Контрол за спазване на трудовото законодателство и отговорност за неговото нарушаване" и получава научната степен "доктор на юридическите науки"

1990 г. - професор по Трудово и Осигурително право в Института за правни науки, в Юридическия факултет на СУ "Кл. Охридски" в Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" (1994 г.)

Работи в областта на Трудовото, Осигурителното и Международното трудово право и чете лекции по тези дисциплини.

Автор на университетски учебници по Трудово право, Осигурително право и по Международно трудово право и на други научни трудове в тези области на правото.

Споделяне

Още от България

Колко време давате на новия парламент?