В казарма ще се влиза до 27 години

В казарма ще се влиза до 27 години

В казарма ще се влиза до 27-годишна възраст, а не до 30 години, както беше до момента. Това приеха окончателно депутатите във вторник, след като одобриха на второ четене промените в Закона за отбраната и въоръжените сили.

Измененията влизат в сила след обнародването им в “Държавен вестник”.

Младежите ще могат вече да отлагат наборната военна служба с максимум 1 година. Досега те имаха право да протакат до 3 години. Поправките в закона предвиждат още, че от донаборна служба ще могат да се освобождават българи с двойно гражданство, както и постоянно живеещите в чужбина. Това ще важи и за младежи в тежко семейно положение, но по предложение на местната администрация и при условие, че са подали молба до МО.

Досега в закона беше записано, че половин година е срокът на службата за завършилите висше образование със степен "бакалавър" или "магистър" или приравнените на тях образователно квалификационни степени.

Приетите на кадрова военна служба лица също ще бъдат освобождавани от донаборна, тъй като първите им 6 месеца ще се зачитат за отслужена казарма.

Депутатите увеличиха от началото на следващата година и средната месечна заплата на военните. Размерът на възнаграждението за военно звание се определят от Министерския съвет по предложение на министъра на отбраната.

То зависи от данните на Националния статистически институт за средната заплата на заетите в бюджетната сфера. С промените в закона, офицерите ще получават не по-малко 2.1, вместо досегашното не по - малко от 2 средни месечни заплати. За сержантите промяната е от 1.3 на 1.4, а за кадровите войници – на не по-малко от 1.2.

 

Споделяне

Още по темата

Още от България

Колко време давате на новия парламент?