Вълчев поиска още 26 млн. лв. за училища и забавачки

Министърът на образованието и науката Даниел Вълчев внесе в Министерския съвет проектопостановление, с което се предоставят 26 млн. лв. на държавните и общински училища и детски градини за подкрепа и насърчаване въвеждането на делегираните бюджети.

От тях 22 млн. лв. са отделени за училищата, а 4 млн. лв. - за детските градини и обслужващи звена.

Средствата ще бъдат предоставени на тези от тях, чиито въведени системи на делегирани бюджети съответстват на критериите за правилното им прилагане.

Идеята е със средства та училищата и детските градини да подобрят материално-техническата си база.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?