Външно предупреди, че има забрана за риболов в Гърция

Министерството на външните работи предупреди пътуващите в Гърция български граждани, че е въведена забрана за професионален и любителски улов на риба и всички други водни животни в реки, техните притоци и потоци, както и в язовирите, езерата и всички други сладководни басейни.

Забрани са въведени в област Драма - от 15 април до 30 май, в област Централна Македония - в районите на Пела, Иматия, Килкис, Серес, Солун, Пиерия - от 14 април до 26 май, както и в р.Марица и целия ѝ воден басейн - от 1 април до 15 май, в язовир Йоанина и всичките му притоци - от 15 април до 31 май, в гръцката част на Дойранското езеро и всичките му притоци - от 15 април - до 16 май.

За спазването на забраната ще следят полицейските власти и служителите от управленията по горите, които ще налагат предвидените в закона санкции - глоби, отнемане на риболовното оборудване, а в тежките случаи и на средствата, послужили за незаконния улов, вкл. МПС, както и забрана за упражняване на риболов на територията на Гърция за определен период от време.

Споделяне

Още от България