ВАС образува ново дело срещу Велчев за отказ да даде договора с "Краун Ейджънтс"

Върховният административен съд (ВАС) е образувал ново дело по жалба на Кирил Терзийски срещу решение на министъра на финансите, с което се отказва предоставяне на копие на хартиен носител на договора "Мерки в помощ на реформата в българската митническа администрация", сключен между Министерството на финансите и британската консултантска фирма "Краун Ейджънтс".

Като основание за отказа е посочено, че договорът е бил маркиран с гриф "секретно" на 18.12.2001 г., тъй като съдържащата се в него информация попада в точка 24 от раздел "Сведения от икономически характер" от отменения Списък на фактите, сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна на Република България. При действието на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) договорът попадал в Списъка на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна.

Жалбоподателят твърди, че новоиздаденото решение за отказ за достъп до информация е незаконосъобразно, тъй като в него не е посочено каква информация се съдържа в клаузите на договора, каквито указания даде съдът като му върна преписката.

На 9 март тази година петчленен състав на ВАС отмени решението на министъра на финансите за отказ за предоставяне на Кирил Терзийски на копие от договора, сключен между МФ и "Краун Ейджънтс". Тогава съдът върна преписката на министъра за ново произнасяне.

Новото дело след последвалия втори отказ е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание пред тричленен състав на ВАС на 18 октомври.

Скандалът около договора с британската компания, наета да помага за реформата в митниците, избухна през 2001 г. след като в медиите се появи стенограма от закрито правителствено заседание. В нея ставаше ясно, че министрите са обсъждали как да заобикалят закона, за да допуснат частна компания в държавните митници.

Споделяне

Още от България