ВАС отказа да разгледа жалбите на съдебни началници срещу правилата за натовареност

ВАС отказа да разгледа жалбите на съдебни началници срещу правилата за натовареност

Върховният административен съд (ВАС) остави без разглеждане жалбите на четирима съдебни началници срещу приетите от Висшия съдебен съвет (ВСС) правила за натовареност.

Основният аргумент на върховните съдии Галина Костова, Галина Солакова и Емилия Кабурова е, че правилата за определяне на норма на натовареността на съдилищата не са подзаконов акт, нито общ административен такъв, а представляват вътрешен акт.

Според жалбоподателите Бойка Табакова (шеф на Административния съд в Стара Загора), Георги Чемширов (шеф на Административния съд във Велико Търново), Полина Богданова-Кучева (шеф на Административния съд в Плевен) и Красимира Иванова (шеф на Административния съд в Добрич) правилата имат характер на нормативен акт, защото представляват първична регламентация на обществени отношения, свързани с натовареността в съдебната система.

Затова и четиримата поискаха от ВАС да ги обяви за нищожни, както и изпълнението им да бъде преустановено до приключване на делото.

Според тричленния състав на съда обаче правилата не са подзаконов нормативен акт по смисъла на чл.1а от ЗНА, според който "нормативният акт съдържа общи правила за поведение, които се прилагат към индивидуално неопределен кръг субекти, има нееднократно действие и се издава или приема от компетентен държавен орган".

В мотивите на ВАС, цитирани от "Правен свят", се казва още, че правилата не отговорят на тези "кумулативно изискуеми критерии за нормативен акт, тъй като не са приети от надлежно овластен орган (компетентен орган), отнасят се до определяем и ограничен кръг субекти – действащи съдии и не съдържат общи правила за поведение, които да рефлектират върху лица извън този кръг".

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?