Вашингтон продължава да следи как се справят новите седем

В резолюцията на американския Сенат се посочва, че най-късно до 1 януари 2004 г. - преди окончателното присъединяване на седемте държави - президентът на САЩ трябва да представи в Конгреса доклад за напредъка на страните-кандидатки за опазване и защита на класифицираната информация. В доклада трябва да се съдържа преценка за всяка една присъединяваща се държави дали отговаря на изискванията на НАТО за сигурността.

Не по-късно от 3 месеца от датата на приемането на седемте в Алианса директорът на ЦРУ трябва да предостави доклад в каква степен държавите са изпълнили изискванията за защита на секретна информация, както и мерките, които те предприемат в разузнавателната област са адекватни с изискванията на пакта.

В продължение на три години след официалното присъединяване на седемте, до 1 април на текущата година, американският президент трябва да представя пред комисиите на Конгреса и доклад за мерките на присъединилите се държави за хода на военната им реформа. В документа ще се прави и преглед на финансовото участие на всяка страна в общия военен бюджет на НАТО, както и в собствените си бюджети за отбрана.

Изискването за преглед на финансовите възможности на седемте нови членки бе включено в резултат на отчет на Главното сметно управление на Конгреса до съответните комисии на Сената и Камарата на представителите. В него се казва, че Конгресът на САЩ не е получил от Белия дом убедителни доказателства, че бъдещите "новобранци" в НАТО са способни да понесат финансовото бреме на членството си в Алианса. През март тази година Джордж Буш изпрати на законодателите необходимите документи. След като ги провери, Главното сметно управление излезе със заключение, че предоставената от Белия дом информация е ограничена и не е еднаква за всички страни.

В резолюцията Сенатът отправя пожелание България и останалите държави да изработят публични механизми за компенсиране на конфискуваното по време на Холокоста и комунистическия режим имущество. Те трябва да учредят специални комисии, които да изследват и да направят обществено достояние ролята на правителствата им и обществото по време на Холокоста и комунизма. Седемте трябва да покажат готовността си за активен диалог с останалите страни, в това число и със САЩ и неправителствени организации, че са готови да се преборят с миналото си.

Още от България

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: