Според анализ на "Уникредит Булбанк":

Възстановяването на българската икономика ще започне да набира скорост догодина

Възстановяването на българската икономика ще започне да набира скорост догодина

Намаляването на напрежението на финансовите пазари, постепенното възстановяване на доверието на чуждите инвеститори и стабилният темп на усвояване на европейските средства ще доведат до забързване на възстановяването на икономиката на България.

Този извод се съдържа в последния тримесечен анализ на "Уникредит Булбанк", посветен на развитието на икономиката на България и останалите страни в Централна и Източна Европа до края на тази години и в следващите две години.

Индивидуалното потребление ще се повиши през следващата година, става ясно от анализа на Уникредит, разпространен в понеделник.

Планираните увеличения на минималната работна заплата и пенсиите, след като те бяха замразени през последните три години, би трябвало да подкрепят номиналните доходи на средностатистическото домакинство с около 3% годишно. От своя страна, очакванията за по-слабия ръст на цените на храните ще повиши покупателната способност на населението.

"На фона на тези фактори ние оставяме прогнозата си за растежа на БВП непроменена на 0.5% за 2012 г. и 1.5% за 2013 г.”, обясни Кристофор Павлов, главен икономист на "Уникредит Булбанк". Той смята, че през следващата година пречките пред процеса на възстановяване ще останат същите (с изключение на по-високите цени на храните) но силата им ще намалее. Като цяло през следващата година с отшумяването на дълговата криза доверието ще продължи да се възстановява. Така натискът за намаляване на задлъжнялостта ще намалее и ще бъдат осигурени стимули за увеличаване на инвестициите и растежа.

През второто тримесечие на 2012 г. БВП се повиши с минималните 0.3% спрямо предходните три месеца и с 0.5% в сравнение със същия период на миналата година. Макар и минимално, повишението се дължи на увеличението на индивидуалното потребление и износа през второто тримесечие съответно със 2.4% и 3.4%.

През юли инфлацията в България отбеляза най-голямото си месечно повишение от четири години насам с 1.5%. В анализа на Уникредит се посочва, че високата инфлация допълнително затруднява възстановяването на сектора на домакинствата.

"В контекста на високата задлъжнялост на частния сектор и слабото вътрешно възстановяване обаче повишението на инфлацията не е изцяло лоша новина“, коментира Кристофор Павлов.

По-високата инфлация спомага за облекчаване на трудностите, пред които са изправени кредиторите, тъй като намалява реалната стойност на дълга. Според главния икономист по-високата инфлация създава стимули за потреблението и именно тя може да се превърне в част от лекарството, нужно за да се спре трупането на кеш, което тежи на възстановяването на инвестициите и растежа.

Прогнозите са средно за цялата 2012 г. инфлацията да достигне 2.5%, а в края на годината да бъде 3%. За следващата година пък се очаква повишението на цените да е средно с 2.7%.

Споделяне

Още от Бизнес