ВМА скри документите за даренията на Делян Пеевски, ако изобщо ги има

ВМА скри документите за даренията на Делян Пеевски, ако изобщо ги има

В няколко поредни публикации "За истината" разследва даренията на депутата Делян Пеевски, направени от името на неговото дружество "Интръст" ЕАД към множество болници в страната от началото на епидемията от Ковид-19. Повод затова беше шумната медийна кампания, в която тези дарения бяха публично представяни като лични жестове на олигарха от ДПС.

Но въпреки множеството подозрения и въпроси около даренията, прокуратурата не намери основание да разследва законността на тези дарения и произхода на парите за тях.

Това беше задължително най-малко, защото по отношение на дарители и действителни собственици на дарители – юридически лица, които са известни политически личности, включително и депутати, се прилагат действия за установяване произхода на средствата им, източника на имущественото им състояние. Прилагат се и мерки за комплексна проверка.

"За истината" изпрати заявления по Закона за достъп до обществена информация до шест болници в страната. С тях поискахме да ни бъдат предоставени договорите за дарения, направени от "Инстръст" ЕАД, както и съпровождащата ги документация.

В рамките на установения от закона 14 дневен срок беше получен отказ от две столични болници – "Пирогов"и Александровска, както и от Университетската в Стара Загора. Останалите три – Военно-медицинска академия, областната болницата в Пазарджик и общинската в Казанлък – просто не отговориха.

След нееднократни разговори с пресцентъра на Военно-медицинска академия, от правния ѝ отдел, много след изтичането на срока за отговор, предоставиха седем договора за дарения, подписани с дружеството на Делян Пеевски "Интръст" ЕАД до 22 май тази година.

В писмо, придружаващо предоставените договори, се посочва, че общата стойност на даренията е 936 831, 80 лв., с които болницата е получила безвъзмездно тестове за диагностициране на COVID-19, респиратори, защитни костюми за многократна употреба и парични средства за еднократно подпомагане на персонала, работещ на първа линия в борбата с епидемията.

Освен договорите, получихме и обаждане от генерал-майор Венцислав Мутафчийски – началник на ВМА с въпрос дали сме доволни от предоставената ни информация. Отговорът ни беше уточняваща молба по ЗДОИ от 10 юли, с което отново поискахме приложенията и приемо-предавателните протоколи към 7-те договора, както и всички останали придружаващи ги документи, ако има такива.

И както очаквахме – отговор не получихме.

Опитът на едно от най-големите и авторитетни лечебни заведения в страната да прикрие информация, която е напълно публична по смисъла на закона, отново хвърля сянка на съмнение, че около тези договори има проблеми.

Адвокат Лора Георгиева от Антикорупционния фонд, която е юридически съветник на цялото ни разследване, посочва, че Законът за задълженията и договорите въвежда специална форма за действителност на договорите за дарение на движими вещи (включително пари) и тя е писмен договор с нотариална заверка на подписите или чрез предаване.

Представените ни договори от ВМА са без нотариална заверка на подписите.

От тях не може да се установи и дали дарението реално е предадено на надарения, понеже в договорите е записано, че предаването и приемането на дареното имущество се удостоверява от страните чрез подписване на приемо-предавателен протокол, който описва точните му характеристики и количества.

Тези протоколи липсват, следователно остава неясно сключени ли са действителни договори за дарение и предадено ли е описаното като "дарено" имущество.

Липсват и документи, удостоверяващи стойността на дарението. Не са представени нито фактури, нито други документи за цената, на която дарителят е придобил респираторите, тестовете и защитните облекла преди да ги дари. Това обстоятелство, съчетано с липсата на информация за характеристиките на дареното имущество, повдига сериозни въпроси за начина, по който е изчислена стойността на даренията, посочена в договорите.

Единственият от 7-те договора, с който се даряват пари, е сключен с тежест:

"Парите да се използват за еднократно подпомагане на служителите на ВМА, работещи на първа линия в борбата с COVID 19 и да бъдат разпределени според волята и по начин, посочен от дарителя".

Така формулираното условие, според адвокат Георгиева, поражда няколко проблема:

Първо, разкрива лични данни на служителите и представлява намеса в кадровата политика на получилия дарението и заместване на неговата воля с волята на дарителя, който нито има, нито би следвало да има информация за натовареността, личните качества или други критерии, по които надареният би разпределил сумата между служителите си.

Второ – на дарителя се предоставя информация, която може да има статут на класифицирана или друга защитена от закона тайна от гледна точка на това, че болницата е военна и голяма част от лекарите имат военен чин.

Трето – с дарението към болницата на практика се прикрива дарението към отделни нейни служители, защото болницата само формално получава дарението, но не може да определи начина, по който да го използва. А дарението към физически лица се третира данъчно по различен начин спрямо дарението към болница, т.е. ако би дарил директно на лекарите, дарителят (Делян Пеевски, или, който и да е той) би следвало да обложи сумата на даренията с корпоративен данък. Върху сумите на даренията към държавни болници той не се дължи.

Четвърто, но съвсем не най-маловажно – паричните дарения на частна компания директно към лекари – военнослужещи повдигат въпроси, свързани с етични съображения и с евентуалното поставяне на персонала на ВМА във финансова зависимост, както и за възможно нарушение на Закона за отбраната и въоръжените сили, който въвежда доста рестриктивен режим по отношение даренията в полза на военнослужещи.

Протестите, с искане за оставка на министър – председателя Бойко Борисов и главния прокурар Иван Гешев изместиха от фокуса на общественото внимание всички други публични теми, които поставят неудобни въпроси или разкриват злоупотреби със средства от бюджета и европейските фондове.

Депутатът от ДПС Делян Пеевски е сред най-пошлите лица на българския преход и политическото задкулисие. Затова гражданите съвсем основателно заподозряха, че цялата медийна кампания около неговите дарения беше организирана с една единствена цел – да се изчисти публичният образ на олигарха, чието име протестиращите в цялата страна скандират заедно с това на Борисов и Гешев. Това прави още по-наложителна проверката на законността на даренията на Пеевски и произхода на парите за тях. Мълчанието на отговорните институции само ще потвърди подозренията, появили се в хода на това разследване, а именно – че даренията са съмнителни, недействителни и направени от рисков дарител.

*Mediapool публикува без редакторска намеса текста на Венелина Попова от сайта "За истината".

Споделяне

Още от България