Водният режим в Хасково ще бъде прекратен

Водният режим в Хасково ще бъде прекратен

Стойностите на естествен уран в 6 кладенеца в Хасково са в нормата, което ще позволи да се прекрати водния режим в града. Това сочат получените в Министерството на здравеопазването частични резултати от изследванията на питейна вода в Хасково, извършени в БАН. До дни се очакват допълнително резултатите за радий и полоний.

Данните са изпратени в Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) за изчисляване на здравно значимия показател - обща индикативна доза.

Получени са и резултатите на НЦРРЗ от анализи на подземна вода, подавана от водовземните съоръжения на помпени станции 1 и 2 и при по-голямата част от кладенците те показват  стойности на естествен уран в рамките на нормата за подземни води.

Окончателната оценка за пригодността на водата за питейни нужди в града ще бъде направена в началото на другата седмица, след получаване на данните за изчислените от НЦРРЗ стойности на обща индикативна доза.

Водният режим в Хасково беше въведен от понеделник, като в част от кварталите водоподаването беше прекъсвано по 12 часа.

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?