Военното министерство отчете финансов и морален колапс

Военното министерство отчете финансов и морален колапс
Ръководството на военното министерство отчете в понеделник предприетите мерки за справяне с корупцията в системата и продължаващото натрупване на финансови задължения през първите 100 дни от мандата на правителството.

"Кризата в Министерството на отбраната се заключава в систематично нарушаване на доброто и честно управление, пренебрегване на механизмите на планиране, сериозни нарушения на бюджетната дисциплина, отклоняване на ресурси от осигуряването на войските към други дейности, сключване на договори при неизгодни условия и други прояви на корупция, безотговорност и разхищение", посочват от МО.

Към края на септември финансовите задължения по сключени многогодишни договори са за около 275 млн. лв.. Те трябва да бъдат платени до края на 2009 година. Необходимите средства за плащания по сключени договори за строителство пък са в размер на 8.5 млн. лв. Ако тези плащания не бъдат реализирани до края на 2009 г., Министерството на отбраната ще трябва да плати неустойки по договорите в размер на 8 млн. лв. Така размерът на задълженията, които ще трябва да се платят от бюджета на МО за 2010 г. може да варира от 238 до 350 млн. лв. Допълнително през 2010 г. е необходимо да бъдат платени 190 млн. лв. по договори за доставка на въоръжение и техника от чуждестранни контрагенти.

В отчета на МО се посочва, че изпълнението на бюджета към 30 септември е 86.0 %, което предполага средномесечен разход за месеците октомври, ноември и декември в размер на 58.7 млн. лв. С тези средства месечно трябва да се осигурят разходите за заплати и други възнаграждения и плащания за персонала в размер на 46 млн. лв. и осигурителни вноски в размер на 14 млн. лв. Задължителните месечни разходи за участие на БА в международни операции и мисии и разходите за задграничните представителства и мисии възлизат на 5 млн. лв. Текущите разходи за непосредствената издръжка на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, в т. ч. за електрическа енергия, топлоенергия, вода, телеграфопощенски разходи, охрана и др. възлизат на около 15 млн. лв. месечно. При лимит за разходи 58.7 млн. лв. месечно се очаква недостиг от 30.7 млн. лв.

В отчета се посочва още, че на политическо равнище лидерството в системата е подменяно с авторитарно и волунтаристично управление, а отбранителната политика е използвана за прокарване на тесни партийни и корпоративни интереси.

"На морално равнище министерството и въоръжените сили са изправени на ръба на криза – основните елементи на присъщия за хората от отбраната характер като дълг, чест, почтеност, увереност и самоуважение са провокирани от лошото управление и корупцията в отбраната", се посочва още в отчета на МО.

От министерството посочват, че през изминалите 100 дни усилията на новото ръководство на МО са били насочени основно към изясняване на общото състояние на системата, предприемане на антикорупционни мерки, налагане на строга финансова дисциплина и други.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?